Marcel Meyer ontvangt 2017 Water Career Award

1Marcel Meyer ontvangt 2017 water career awardMarcel Meyer is in aanmerking gekomen voor de Water Career Award vanwege de uitzonderlijke bijdrage die hij maar liefst 50 jaar lang heeft geleverd ten behoeve van de waterhuishouding en waterbeheer. Meyer is opgegroeid in de omgeving van de Cultuurtuin en het pompgemaal bij de Van Sommelsdijcksekreek. Het is niet bekend als hierdoor zijn interesse voor de waterhuishouding werd gewekt. Het nam echter meer vorm toen zijn leraar op de AMS, een waterbouwkundig ingenieur, hem stimuleerde om civiele techniek te gaan studeren. Tijdens zijn studieperiode heeft hij zich gespecialiseerd in irrigatiedrainage, landreclamatie, afvalwaterbehandeling, pompmechanica, hydrologie en waterhuishouding. Meyer heeft tijdens en na zijn studie diverse projecten gedraaid rond waterhuishouding. In 1967 heeft hij een aanbod van zijn professor aangenomen om met een groepje technici een project in Spanje te draaien over de waterverdeling op de grensrivier van Spanje en Portugal. Ook in Suriname heeft hij zich in de afgelopen tijd ontfermd over een aantal projecten, waarvan ontwatering van Moengo, Albina en stedelijke gebieden waaronder Paramaribo. Er is een hydrologische studie aan vooraf gegaan die is uitgevoerd. Meyer heeft de ontwatering- en rioleringsberekeningen in deelgebieden verder gestandaardiseerd. Hiermee werd de riolering van Paramaribo – Zuid aangepakt en voor een viertal rioleringsgebieden, baseline studies verricht bij de bepaling van berekeningsregens, vroedvakken, uitwateringspunten en afvoercoëfficiëntplanning. Deze nieuwe grootheden werden in grote partijen getoetst en uitgevoerd. Door de jaren heen werden grote projecten steeds professioneler aangepakt, waarvan enkele voorbeelden zijn Maretraite, Morgenstond, Cupido, Balona, Drambrandersgracht en Cultuurtuinlaan.
Regering moet ontwatering serieuzer aanpakken
In het licht van al deze prestaties waarvan bovengenoemde slechts een fractie van waren, heeft het Waterforum Suriname besloten ingenieur Marcel Meyer op grond van zijn bijdrage aan het professionalisering van de watersector gedurende 50 jaar de Career Water Award toe te kennen. Na het accepteren van de award heeft Meyer in zijn toespraak enkele kritische noten geuit ten aanzien van de waterhuishouding en het beleid in Suriname. Het gaat om enkele aandachtspunten die volgens Meyer veel beter kunnen. Volgens hem is het belangrijk dat er veel meer aandacht besteed wordt aan opmetingen. “In de zestiger jaren waren we veel verder, omdat we veel serieuzer te werk gingen. Waterbelastende instituten moeten verstrekt worden, zoals de Meteorologische Dienst, de MAS, SWM en andere instanties die allemaal op een hoger niveau gebracht moeten worden en moeten samenwerken. Je mag je landinformatiereeksen die reeds jaren lopen, nooit stopzetten”, zegt Meyer. Paramaribo loopt al 100 jaren onder water. Meyer is van mening dat het tijd wordt dat dit probleem serieus wordt opgelost. In de afgelopen 50 jaar is reeds 2 keer een masterplan gemaakt. Van het eerste plan is een aantal onderdelen in gewijzigde vorm uitgevoerd tot het stopte vanwege geldgebrek. Het tweede plan is nooit aan de orde gekomen en nooit uitgevoerd. “Laten we vanuit het waterforum druk uitoefenen op de regering om de ontwatering van Paramaribo serieuzer aan te pakken”, aldus Meyer.

error: Kopiëren mag niet!