Suriname waarheen?

Hoeveel moet er nog gebeuren in dit mooi land om de ogen van de gemeenschap nou eens echt te openen ?
Heeft iemand ooit een lening aangevraagd bij een bank of geldschieter? Zijn er voorwaarden verbonden bij het aangaan van een lening? Moet de lening terugbetaald worden? Is er een termijn aan verbonden? Moet er een tegendekking (onderpand of enige zekerheid geboden worden voor terugbetaling?
Ja ja, allemaal vragen die er rijzen bij het aangaan van een lening.
Wat blijkt nu? Onze huidige regeerders hebben miljarden leningen genomen her en der om hun eigen bankrekeningen op te spekken of ten eigen bate.
Wie gaat het aflossen?
De “aanhangers” van de regeerders, die nu een klein pakket krijgen of een srd 50, voelen het nog niet. Dit komt pas wanneer er een aanvang gemaakt wordt met de terugbetaling van de schulden. Dan gaan zij misschien anders praten, maar dan is het al veel te laat.
Tijdens de begrotingsbehandelingen worden er heel mooi en trots grote projecten aangekaart en goed gekeurd, maar hoeveel van deze projecten worden binnen de geplande tijd en volgens het geplande budget afgerond of mooier nog, hoeveel worden in zijn geheel afgerond?
De vraag is ook: wie moet hiervoor verantwoordelijk gesteld worden?
Zoals ik in mijn vorige stukken al heb aangehaald, vraag ik mezelf nu weer af of er geen geschreven regels zijn, waaruit wij kunnen halen wat er gedaan dient te worden tegen mensen die frauduleus en oplichtend bezig zijn? Wat houden de contracten in die gesloten worden met aannemers?
Is CLAD ooit in beeld gekomen om eens serieus na te gaan waar de gelden gaan? En indien deze vraag positief wordt beantwoord, waar zijn dan de rapporten van CLAD? Zijn ze voor het grote publiek toegankelijk of is het een uiterst geheim document?
Als we nagaan wat sommige Assembleeleden, Ministers, Direkteuren enz, allemaal bezitten, zou men gevoeglijk kunnen aannemen dat hun functies heel goed betaald zijn. Zo goed zelfs dat zij in een mum van tijd uitgroeien en behoren tot de exclusieve groep van miljonairs in Suriname.
Het lijkt zo makkelijk te gaan. Het is dus begrijpelijk dat mensen al heel gauw willen overgaan om een eigen politieke partij op te richten. Je wordt dan binnen de kortste keren schatrijk; je behoort dan ook tot de groep van de miljonairs.
Is er een Anti- corruptie wet? Als het van DNA afhangt, dan liever niet. Het is een sta in de weg om snel miljonair te worden. En geen enkel DNA lid wil toch zijn / haar eigen stoelpoten doorzagen? Dat geldt klaarblijkelijk zowel voor de coalitie als voor de oppositie. Immers, je positie in DNA kan eens keren. Je hebt goede tijden en slechte tijden. De huidige DNA zit er vol van.
Men staat van de daken te schreeuwen dat er in Suriname helemaal geen sprake is van klasse justitie. Maar mensen, hebben jullie een vergrootglas en luidsprekers nodig om dat nog te kunnen zien en horen.
Rechtszaken tegen politieke loyalisten (direkteuren en anderen) lopen jaren, totdat je er uiteindelijk niets meer van hoort en alles in een doofpot belandt. Men gaat er immers van uit dat Surinamers gauw vergeven en heel snel vergeten.
Komt nog bij kijken dat de huidige regeerders en corruptelingen rijkelijk beloont. Die worden in een ruk in het machtscentrum binnen gehaald.
En zo kunnen wij nog een hele tijd verder gaan.
Dus als wij even nuchter doordenken met ons nuchter verstand, dan kunnen wij alle geschreven regels, wetten en misschien zelfs de grondwet, ter zijde leggen en op een onbewaakt moment vernietigen, want toch houden onze regeerders zich niet eraan.
Bij de Politie heerst er momenteel chaos. Het is toch zo moeilijk om een geschikte minister te vinden. Bij de brandweer is het tempo laag. Bij het leger is het echt ook geen maneschijn.
Wie moet dan zorgen voor de orde en veiligheid in ons eens zo geliefd Suriname?
Geen wonder dus, dat de misdaad vooruit gaat; elke dag zijn er slachtoffers te betreuren. En vrijwel elke keer eindigt een politiebericht met de slotzin: de daders zijn spoorloos maar de politie zet het onderzoek voort.
Ook de doktoren eisen hun aandeel op. Men zegt over het algemeen dat de dokter je leven kan verlengen. Maar het tegenovergestelde gebeurt ook vaak. En meestel kunnen ze zelf niet veel eraan doen, want totale gezondheidssysteem is verziekt. Het begint bij de leiding van het ministerie en het sijpelt naar beneden. De apotheken hebben soms wel de medicamenten, maar de patienten hebben heel vaak geen geld. En met paracetamol alleen maar overleef je het in deze bizarre tijd zeker niet.
Wie, nogmaals wie doet of gaat iets hieraan doen?
Geen enkele politieke partij of politieke figuur durft het aan om nu een podium te beklimmen of plaatsen te bezoeken om te zeggen dat zij het beter kunnen. Want ook zij waren eens daar en hebben tal van ontoelaatbare handelingen toegestaan.
Er moeten nieuwe mensen komen die willen werken volgens de geschreven regels van de wet en grondwet en indien er nog mazen hierin voorkomen moeten deze wetten herzien worden.
Er moet een overeenkomst gesloten worden met het volk om elke vorm van fraude, rancune, oplichting en noem maar op, heel hard aan te pakken en af te straffen.
Surinamers wanneer worden wij nu eens eindelijk wakker?
Wanneer gaan onze ogen nu eens echt open?
Anoniem

error: Kopiëren mag niet!