Geen brandstof voor Wakaypomp

Vooral de kleine padieproducenten zitten met hun handen in het haar. De Wakaypomp die hun voorzag van water voor de padie-inzaai, zit momenteel zonder brandstof. Vanwege het watertekort hebben de rijstboeren al een achterstand in de padie-inzaai. Zij vrezen voor het ergste. De voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynannan Oemraw, had de afgelopen week zijn zorgpunten al geuit. Hij zag het aankomen dat de Wakaypomp zonder brandstof komt te zitten. Ook hij maakt zich danig zorgen om de verlate padie-inzaai. Dit zal verregaande consequenties hebben bij het afoogsten van de padie. Deze zal dan in de regenperiode geschieden waar andersoortige problemen de kop zullen opsteken. De minister van LVV verdient geen schoonheidsprijs als het aan de rijstboeren ligt. Zij zijn van oordeel dat de LVV-bewindsman nimmer een luisterend oor heeft gehad voor de rijstboeren en dat hij zich slechts zou blindstaren op de visserij en de veeteelt.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!