Regiocommandant Ramjiawan niet eens met zienswijze Ramadhin

Regiocommandant Robby Ramjiawan
Regiocommandant Robby Ramjiawan
Robby Ramjiawan, regiocommandant Midden Suriname, vindt dat oud-districtscommissaris Hardeo Ramadhin in een eerder bericht verschenen in Dagblad Suriname op een subtiele wijze geprobeerd heeft aan te geven dat Ramjiawan en de directeur van NV Luchthavenbeheer stonden toe te kijken hoe de dc van Wanica Noord-West, Sarwankoemar Ramai, zich schuldig maakte aan corruptie. Dit, omdat de dc Ramai van een ondernemer een auto als gift zou hebben ontvangen in tegenwoordigheid van onder andere de hoogste politieautoriteit van regio Midden, de politiecommissaris Ramjiawan.
Ter voorkoming van het feit dat deze beschuldiging een eigen leven gaat leiden, zegt Ramjiawan wat eigenlijk zijn aanwezigheid betekende bij de overhandiging. “Mijn aanwezigheid bij de overhandiging van het voertuig had te maken met het feit dat ik als regiocommandant samen met alle dc’s van regio Midden verantwoordelijk ben voor de politiezorg aan de gemeenschap. Dc’s verlenen aan de politie heel veel ondersteuning. In sommige gevallen geven zij ook opdrachten om de gemeenschap van dienst te kunnen zijn. Zo hebben dc’s ook voertuigen overhandigd aan de politie voor surveillance en controlewerkzaamheden. Als een dc nu een auto van een ondernemer in ontvangst neemt en deze ook voor de politie zou kunnen inzetten, dan is het in mijn visie heel normaal dat ik door de dc wordt uitgenodigd om erbij te zijn”, merkte Ramjiawan op. Verder zegt de regiocommandant dat de directeur van Luchthavenbeheer, Vijay Chotkan, de geste van de ondernemer heeft gecoördineerd c.q. bewerkstelligd. Volgens de hoogste politieautoriteit in de regio Midden is de aanwezigheid van Chotkan dan ook normaal.
Ramjiawan benadrukte dat het ook duidelijk moet zijn dat giften in de vorm van ondersteuning vooral in deze tijd heel normaal zijn, zolang de gever geen tegenprestatie verwacht en vraagt en de ontvanger niets belooft. “Newmont heeft onlangs de bouw van een politiestation aan de overheid toegezegd.” Ramjiawan stelt naar de visie van Ramadhin dat de medewerkers van dit bedrijf dan alles zouden mogen doen en zou de politie niet kunnen optreden tegen hun. Een ondernemer heeft 10 hectare grond aan de overheid gedoneerd om een ziekenhuis te bouwen in Wanica. “Zal deze ondernemer volgens Ramadhin een tegenprestatie vragen voor eventueel gratis behandeling van hem en zijn gezin en familie. En zo kan ik nog heel veel gevallen aanhalen, waarbij bonafide ondernemers de gemeenschap c.q. overheid een hart onder de riem steken met giften of donaties etc. En dit alles voor een beter leven of dienstverlening.”
Ramjiawan ziet Ramadhin als ‘politieke mislukkeling’
“Dat Ramadhin corruptie ruikt in deze nobele daad van de ondernemer Asraf kan ik mij best wel voorstellen. Deze man, van wie ik overigens gehoord heb dat die tot een van de politieke mislukkelingen behoort, heeft kennelijk in zijn periode als dc zich verrijkt met zulke giften en denkt nu dat dc Ramai ook zulks zou kunnen doen. Kwakzalvers noem ik deze mensen, zo niet dan vertonen zij allures van kwakzalvers. Zij grijpen dan ook alles aan om goede daden van hardwerkende ambtenaren neer te halen en te besmeuren. Alles wat onder deze regering gedaan wordt, is slecht voor deze kwakzalver. Hij weet alles beter en mag een ieder die hij wil bekladden. Jammer voor ons rechtssysteem dat dit soort mensen alle ruimte geeft om te schrijven en te zeggen wat ze maar willen. Dat hij ook nog aangeeft dat volgens hem waarschijnlijk de minister van RO meer over deze zaak moet afweten, is ook een bewijs dat hij politiek probeert te bedrijven met goede daden van burgers.”
Voertuig in bruikleen afgestaan aan dc Ramai
Volgens Ramjiawan is de auto in bruikleen afgestaan aan Ramai om zijn werk als dc beter te kunnen doen voor de gemeenschap. “Als Ramadhin hierachter corruptie zoekt en op een subtiele manier ook mij en de directeur Luchthavenbeheer linkt hiermee, dan denk ik dat hij hulp nodig heeft”, aldus Ramjiawan.
Ramjiawan vindt de denkwijze van Ramadhin ‘kortzichtig’ als hij vindt dat de regering het commissariaat zou moeten sluiten als ze geen auto hebben. “Het commissariaat heeft namelijk wel auto’s doch voor een betere dienstverlening heeft de dc de geste geapprecieerd. Of is hij jaloers op Ramai dat die als dc straks beter zal functioneren en bij de komende verkiezingen een bijdrage gaat leveren aan de partij die nu regeert? Lijkt veel hierop”, zegt Ramjiawan.
Noot redactie: Ter verduidelijking wordt aangegeven dat in het vorige bericht nergens Ramjiawan door Ramadhin is genoemd noch besproken.

error: Kopiëren mag niet!