23 leden tonen belangstelling voor NJP-vergadering

Zaterdag heeft er wederom een vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) plaatsgevonden in de vergaderzaal van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) dat overigens in 2 delen was opgesplitst. Van 11:00 uur tot 12:45 uur betrof het een openbare vergadering waarna de leden in huishoudelijk verband de bijeenkomst hebben voortgezet. De vergadering ging initieel van start met 18 leden waarna dit aantal is uitgegroeid tot 23 leden uit de 29 jeugdparlementariërs. Het is opmerkelijk dat zowel de ondervoorzitter, Dinesh Parag, als de eerste plaatsvervanger van de ondervoorzitter, Zenani van Throo, na bijkans 30 minuten de vergadering zijn binnengestapt.
Bezuinigingen binnen NJP
Kelvin Koniki, voorzitter van het NJP, deelde allereerst mee dat de jeugdvertegenwoordigers de digitale convocaties moesten gebruiken om de agendapunten te kunnen volgen. Het uitprinten hiervan wordt namelijk niet meer gedaan. “Het NJP is aan het bezuinigen”, zei Koniki. Het is nog niet duidelijk of er ook op andere gebieden bezuinigd zal worden zoals het ‘a la dol’ ondernemen van dienstreisjes. Tijdens de openbare vergadering heeft Koniki bevestigd dat hij tot tweemaal toe Suriname heeft mogen vertegenwoordigen op internationale podia waarvan de verslagen reeds zijn opgemaakt. “Ik ben samen met het jeugddistrictsraadslid Charmain Pansa naar New York geweest om Suriname te vertegenwoordigen tijdens de 72ste United Nations General Assembly (UNGA). Het verslag hiervan is al opgemaakt. Het ligt in de planning om het in te dienen bij het NJP.” Daarnaast deelde hij mee dat het verslag over zijn allereerste dienstreis, welke in China had plaatsgevonden samen met het lid Mohamed Abdul, in het kader van de ‘Bridge to the future: Training Program of 1000 Young Leaders China-Latin America & the Caribbean 2017 Edition’ eveneens klaarligt. Over deze verslagen wordt er doorgaans beweerd dat inzage hierin een hele lijdensweg vormt. Ook deze documenten kunnen niet uitgeprint worden als gevolg van het bezuinigingsbeleid.
NJP stelt budget vast
De NJP-voorzitter vervolgde zijn toespraak met allerlei ingekomen stukken oftewel uitnodigingen voor het NJP. Eén hiervan is een onderhoud met enkele parlementsleden. “Als NJP krijgen we de ruimte om op 8 november 2017 rond 10:00 uur een gesprek aan te gaan met de leden van De Nationale Assemblee (DNA) van de commissie Sport en Jeugdzaken. Dat betekent dat we ook kunnen aangeven wat we graag zien in het budget van het NJP.” Hiervoor hebben de leden tot vandaag de tijd om hun ideeën per email in te dienen. Het is vooralsnog onduidelijk waarvoor er een budget vastgesteld zal worden. Tijdens de openbare vergadering van 10 juni 2017 was ter sprake gekomen dat het gros van de jeugdvertegenwoordigers behoefte heeft aan trainingen. Volgens Koniki wordt dit in deze maand gerealiseerd.
KSR

error: Kopiëren mag niet!