Rr-leden Kwatta stimuleren landbouw onder scholieren

1RR-leden Kwatta stimuleren landbouw onder scholieren (2)4 basisscholen zullen landbouwcompetitie aangaan
Op initiatief van de ressortsraadsleden (rr-leden) van Kwatta (Wanica) zal er binnenkort een landbouwcompetitie van start gaan, waaraan de 5de klassers van 4 basisscholen van dit ressort zullen participeren. Dit zal plaatsvinden op het terrein van de Landbouwcoöperatie Kwatta. De scholen Sint-Vincentius, OS Middenpad van Kwatta, Fatima en Khargi-Vishnudatt zullen deelnemen aan dit landbouwproject. Zaterdag hebben de rr-leden er werk van gemaakt om dit terrein klaar te stomen voor het project. Het bestuur van dit ressort zegt tegenover Dagblad Suriname dat dit project ten doel heeft om de bewustwording voor een gezonde leefstijl en voeding tot stand te brengen, alsook de jongeren te motiveren om door middel van landbouw eigen centjes te verdienen. De trend om internet als enige vertier eropna te houden, moet eens doorbroken worden. Gezien het doel van dit initiatief hebben niet alleen de scholen positief gereageerd, maar ook de districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Noord-West van Wanica, Sarwankoemar Ramai. Zij hebben eveneens hun ondersteuning toegezegd.
Voor elke participerende school wordt er een stuk terrein beschikbaar gesteld. De scholen hebben de vrijheid om zelf een planning te maken om invulling te geven aan dit project; zo kunnen zij besluiten om tijdens een lesuurtje aan landbouw te doen of in het weekend. Van de rr-leden krijgen de participanten een starterspakket waarin zaden zitten. Het is de bedoeling dat de participanten samen met de ouders en de scholen creatief te werk gaan om het geheel goed af te kunnen sluiten. Hetgeen de leerlingen zullen planten, zal voor de verkoop aangeboden worden aan onder andere de ouders. Aangezien het een competitie betreft, zullen de scholieren de vastgestelde criteria in acht moeten nemen om in aanmerking te komen voor de beloningen. Aan het einde van de rit krijgt elke deelnemer een certificaat.
Voor dit project zijn er nog enkele zaken die in orde gemaakt moeten worden, zoals het opzetten van een kamp voor de scholieren, het plaatsen van schoolnaamborden en bruggetjes (voor het veilig kunnen oversteken naar de tuin) en het verhogen van het perceel met zand. Zodra dit gereed is, kan de landbouwcompetitie starten. Het rr-bestuur doet een beroep op de samenleving om het project eveneens te ondersteunen door de nog te verrichten zaken te helpen uitvoeren. Het ligt in het verschiet om dit project in 2018 uit te breiden, waarbij de overige districten eveneens betrokken zullen worden.
KSR

error: Kopiëren mag niet!