A-Kum verlaat STS

3A-Kum verlaat STSJerry A-Kum, die ruim 19 maanden leiding heeft gegeven aan de Stichting Toerisme Suriname (STS), is in nauw overleg met zijn Toerismeminister, bedankt als directeur bij de STS. Dit deelt minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) mee aan Dagblad Suriname. “Hij heeft gekozen om een andere uitdaging aan te gaan. Het beleid op het gebied van toerisme gaat door. Hij heeft aangegeven zijn ondersteuning op dit gebied te zullen blijven geven. Hij blijft bij de overheid in dienst. Alleen zal hij bij een ander ministerie zijn diensten verlenen. Hij blijft in Suriname en blijft werken voor de overheid”, legt Welzijn uit.
Volgens Welzijn was het vertrek van A-Kum al maanden geleden in overleg geweest. Het vertrek van A-Kum was voor Welzijn dus geen verrassing. De verdere ontwikkeling van het toerisme in ons land zal van eminent belang zijn voor het nu schrijnende economisch verkeer. Indien op een correcte, duurzame en strategische manier uitgewerkt, zal de verdiencapaciteit van deze sector een belangrijke pijler wezen van de economie. Om de bekendheid van ons land als toerismedestinatie ter hand te nemen, is het van belang deze sector aan te merken vanuit een ketenbenadering. Het is een niet op zichzelf staande sector, die indien voldoende aandacht aan wordt besteed een belangrijkere bijdrage kan leveren aan de nationale economie. Toerisme is een exportproduct en zal bij een betere benutting/verdere ontwikkeling een grotere bijdrage kunnen leveren aan de betalingsbalans (deviezen generering), de staatsbegroting (belastinginkomsten) alsmede aan de werkgelegenheid. Teneinde een optimale benutting van de toerismepotenties te bereiken, zal het noodzakelijk zijn een herstructurering te brengen in het toerismebeleid, waarbij deskundigen uit de publieke, private sector en hoger onderwijs zullen participeren. Deze aanzet is reeds in uitvoering middels werkgroepen.
Welzijn werd ook gevraagd wat nu de plannen zijn met de stichting. De bewindsman geeft aan dat de sector Toerisme, nu op een ander niveau zal worden getild. Er zou in de afgelopen periode voldoende stakeholdersoverleg zijn geweest. “Er komt een strategisch plan voor toerisme. Er komt ook een herziene conceptwet voor toerisme. De hele keten van toerisme is in kaart gebracht. Dat wordt op 30 november aan de samenleving gepresenteerd”, stelt Welzijn.
Het strategisch plan zal moeten vaststellen welke de belangrijke actoren zijn binnen de sector. Hiermee zal ook de richting van de sector moeten worden bepaald. “Uit dat strategisch plan komt er ook een actieplan. Dat plan zal niet alleen door de overheid en STS worden geïmplementeerd, maar door andere stakeholders, zoals het taxiwezen, het hotelwezen, vliegmaatschappijen, touroperators etc. Iedereen die een rol heeft bij het op een hoger niveau tillen van het toerisme, is erbij betrokken. Uit dat actieplan zal precies te zien zijn wat zij moeten doen’, aldus Welzijn.
Het beleid van het ministerie zal volgens de nieuwe conceptbegrotingen van de regering in de periode 2017-2025 zich concentreren op deze 4 prioriteitsgebieden, met het doel de economische verdiencapaciteit, in casu verhoging van productie, handel en export ten behoeve van economische groei te bevorderen, alsmede op de Strategische ontwikkelingsdoelen, zoals vervat in het Ontwikkelingsplan 2017-2025. Voor de STS is er voor het komend begrotingsjaar SRD 1.605.000 opgebracht. Voor de ontwikkeling van de toerismesector heeft de staat SRD 1.399.000 begroot.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!