Geen brandstof voor KPS

Korpsleden hebben hun misnoegen geuit tegenover Dagblad Suriname dat er landelijk geen brandstof is voor de politie. De regering heeft SOL niet betaald. Vanwege de achterstallige betaling heeft SOL per zaterdag 28 oktober de brandstoflevering stopgezet. De politie zit nu eigenlijk met de handen in het haar, omdat zij niet adequaat kan uitrukken bij eventuele gevallen die zich voordoen. Op deze wijze wordt het werk gestagneerd. Eerder deze week werden diverse stations gevraagd om 10 á 20 liters benzine op te halen bij enkele specifieke politieposten. Er was nog wel een kleine voorraad ter beschikking. Het ging om de posten te Geyersvlijt, Groningen en Rijsdijk. Maar ondertussen zijn die ook al door hun voorraden heen. Dus de politiewagens zitten nu letterlijk zonder benzine. In een eerder gesprek met de krant gaf de minister ad interim van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, te kennen dat er een miscommunicatie was. Echter blijkt nu dat er werkelijk geen brandstof voorradig is sinds zaterdag. De politiefunctionarissen gaven als reactie hierop dat de minister in dit specifieke geval onjuistheden heeft verkondigd. Volgens de minister had de korpschef hem geïnformeerd dat er genoeg benzine voor de politie beschikbaar was voor het weekend.
Minister snapt commotie niet
Minister Welzijn: “Ik had aangegeven dat er vanwege een administratief misverstand de brandstoflevering van vrijdag niet is geschied, waardoor de KC mij zaterdag heeft geïnformeerd dat er voor het weekend minder brandstof beschikbaar zou kunnen zijn. De KC heeft naar ik begrijp de instructie gegeven om in verband met het voorgaande zuinig om te gaan met brandstof. Ik snap de commotie niet, want intussen is de administratieve fout gecorrigeerd en is de brandstoflevering al weer genormaliseerd. Dit kunt u bij de KC natrekken. Bovendien weten de structuurhoofden dat bij eventuele calamiteiten er genoeg mogelijkheden zijn om via geëigende kanalen aan brandstof te komen. Er zijn voor zover mij is gerapporteerd geen onregelmatigheden geweest waar de politie vanwege het niet in voldoende mate voorradig zijn van brandstof niet adequaat heeft kunnen optreden. Indien hiervan sprake is geweest, dan zal ik het van de leiding moeten horen. Anyway, denk ik dat er onnodig paniek gezaaid wordt door degenen die het bericht van de KC om zuinig om te gaan met brandstof onjuist hebben geïnterpreteerd”, aldus de minister.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!