Algoe kondigt boetes aan voor overtreders voorwaarden visserijvergunning

1 Algoe kondigt boetes aan voor overtreders Visserijvergunning (2)“Wij hebben al een aantal keren gesproken met de minister. Er zijn altijd goede gesprekken uit de bus gekomen. Echter kwam er niets anders uit de bus. Wij wilden met deze actie, de minister wijzen dat niet alleen het bestuur, maar de hele sector problemen heeft”, zegt voorzitter Willem Mohamedhusain, voorzitter van het Vissercollectief. Het collectief verzamelde zich gisteren voor het hoofdkwartier van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bedoeling was om aandacht te trekken van de minister inzake beleidsmaatregelen die moeten worden getroffen.
De bevolkingsvissers worden momenteel flink geconcurreerd door de industriële vissers. Er wordt door de industriële vissers gevist in laagwater met belastingvrije benzine en ook nog op zodanig grote schaal, dat de bevolkingsvissers haast geen vangsten meer overhouden. Volgens Mohamedhusain is deze kwestie helemaal niet politiek gevoelig. Er moet gewoon worden gewerkt aan een oplossing. “Sinds ik in de sector ben, betalen wij de normale pompprijs. Wij willen dat de overheid faciliterend optreedt door controle uit te voeren in het kader van duurzame visserij”, zegt Mohamedhusain.
De vissers vragen niet naar subsidie. Zij vragen alleen aandacht voor de ongelijkheid die wordt gedoogd, waardoor de industriële vissers er goedkoper van afkomen, en de kleine vissers met lege boxen zitten. Ook werd aandacht gevraagd voor de belastingheffing op inputs binnen de sector. Het gaat hierbij om een groep van bijkans 100 vissers. Het collectief krijgt ook ondersteuning van vissersorganisaties Nickerie, Coronie en Galibi. Dit visserscollectief is lid van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). Er is hieromtrent door de FSA volgens voorzitter Prahlad Sewdien al enkele keren gesproken met de minister. Ook volgens de FSA heeft niets mogen baten. “Er is continu beterschap beloofd, maar niets gebeutd”, stelt Sewdin.
Hij legt uit dat het basisuitgangspunt van deze groep vissers de Visserijwet van 1980 is. In 2013 is er ook een Visserij Managementplan aangenomen. De federatievoorzitter merkt op dat er momenteel activiteiten plaatsvinden, die noch in de wet noch in het plan zijn opgenomen. Minister Soerish Algoe heeft de vissers allemaal ontvangen op zijn ministerie. Hij heeft de verschillende aangehaalde pijnpunten van de vissers puntsgewijs geadresseerd. Volgens de bewindsman is het ministerie bezig met een totale reorganisatie binnen de sector. Een reorganisatie kan niet van de ene op de andere dag geschieden. Over de brandstofkwestie zei de minister het te zullen doorspelen aan zijn collega van Financiën. Hij benadrukte geen beloften te kunnen doen over deze kwestie. Algoe merkt met betrekking tot de input in de sector op dat de ondernemers gewoon vrijstelling kunnen aanvragen voor importen. Daarvoor dient er geen wetgeving te worden aangepast.
Vergunningen intrekken
Aan de vergunningenkwestie schonk hij ook aandacht. “Er zijn bepaalde mensen die een vergunning hebben en een kentekenplaat. Met diezelfde kentekenplaat varen 2 tot 3 boten. Van de mensen die dit doen, wij trekken alle boten en vergunningen in”, zegt Algoe. Het ministerie is momenteel werkende aan een boeteclausule. Voor de trawlers zal de boetelimiet worden gesteld op US$ 80.000 en hoger. Voor de SK-vissersboten spreekt Algoe over een boete vanaf USD 40.000. “Je zult 1 keer alleen overtreden en daarna nooit meer in jouw leven”, zegt Algoe.
De bewindsman sprak ook over de mensen die vergunningen verhuren. Algoe deed een beroep op de vissers om zodra zij over informatie beschikken, dat ook door te spelen. “Controle moet gezamenlijk gebeuren. Dat zal verandering brengen”, stelt Algoe. De minister gaf hier geen boetebedrag aan.
Er zijn ook vergunninghouders die in Suriname hun vergunningen verkrijgen, in Surinaamse wateren vissen, maar uiteindelijk hun vis elders afzetten dan in Suriname. Ook tegen hen zullen volgens Algoe stappen worden ondernemen. “Het vissersbestand van Guyana is rond de 340.000 ton. Suriname heeft een bestand van 580.000 ton. Guyana exporteert meer vis dan Suriname. Ik zeg niet dat vis van Suriname naar Guyana gaat, maar ik schets het beeld. De mensen die de vergunningen hebben, zijn medeplichtig. Als LVV’ers hierin fout zijn, moeten zij ook gestraft worden”, aldus Algoe.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!