Eerste Adekus Kennisbeurs in 50-jarig bestaan

1Eerste Adekus Kennisbeurs in 50 jaar bestaanDe Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) zal morgen precies 49 jaar oud zijn. De universiteit is in verband met dit pre jubileumjaar momenteel drukdoende een aantal activiteiten in te plannen. Een van de activiteiten is haar eerste Kennisbeurs, die van 10 tot en met 12 november 2017 wordt gehouden op het universiteitscomplex aan de Leysweg. Het wordt de eerste Kennisbeurs van dit kennisinstituut, die sinds zijn bestaan wordt georganiseerd.
De Adekus wil volgens hoofdbestuursvoorzitter Jack Menke, zichzelf aan de samenleving presenteren. “De universiteit wil samen met haar partners kennis delen en duurzame oplossingen aanreiken voor de grote oplossingen in Suriname en in ons eigen regio”, stelt Menke. De universiteit zal informatie verschaffen aan de gemeenschap en tegelijkertijd trachten de gemeenschap bewust te maken over producten, diensten en verrichtingen van de Adekus en haar partners. Zij wil intensief communiceren over de betekenis van kennisontwikkeling en cultuur voor de samenleving. “Het is geen jaarbeurs. Het is geen beurs van orchideeën. Een kennisbeurs is een beurs waar wij kennis willen delen, op een praktische en eenvoudige manier, met veel visuele beelden en praktische elementen”, legt Menke uit.
Er zal een aantal boots worden opgezet op het complex van de universiteit. Het complex wordt voor dat weekend veranderd tot een beursterrein. Er zullen informatiestanden zijn, workshops en demonstraties gehouden worden. Alle faculteiten van de universiteit zullen aanwezig zijn om zichzelf uit te dragen. Alle instituten en laboratoria op het complex zullen worden ingezet voor deze beurs. Ook voor kinderen zijn er speciale activiteiten in de planning. Muziek en culturele evenementen horen er ook bij.
Menke stelt dat de ervaring leert over de beeldvorming die een groot deel van het publiek heeft over de universiteit. “De beeldvorming is: Adekus is een school/een stapje hoger dan de middelbare school waar je een titel kunt behalen. De Adekus is niet alleen een onderwijsinstelling, maar een instelling waar er onderzoek wordt gedaan en diensten wordt verleend. Het is een instituut voor kennisontwikkeling”, stelt Menke. De beurs is niet alleen bedoeld voor het publiek, maar ook voor het bedrijfsleven en de overheid.
De beurs zal rond de SRD 250.000 kosten. De universiteit komt met 40 tot 50% eigen middelen in. De rest van de financiering geschiedt door sponsoring van het bedrijfsleven en ngo’s. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek. Menke voegt hieraan toe dat ook de universiteit, haar personeel, wetenschappers en studenten als kosten konden worden gezien. “Als wij dat in geld zouden uitdrukken, dan kost deze beurs een paar miljoen SRD. Dit is dus ook een heel belangrijke bron”, stelt Menke. De eerste grote discussie binnen het hoofdbestuur van de universiteit, bij aankomst van Menke als voorzitter in 2016, was de versnippering binnen de universiteit zelf. De discussie werd gevoerd om de werkrichting van de universiteit te bepalen. De potentie van de universiteit werd vastgesteld in de onderwerpen van biodiversiteit, culturele diversiteit en duurzame lokale productie.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!