Onderwijsbeleid doet Wilgo Valies duizelen

“Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de onderwijscommissieleden van de regering hebben onvoldoende kennis van zaken en maken daardoor onvoorstelbare misrekeningen en kwinkslagen. Een schoolvoorbeeld daarvan is het niet langer toestaan van het maken van overuren door leerkrachten”, aldus verontwaardigde leerkrachten die het besluit van de regering om overuren binnen het onderwijs resoluut af te schaffen, niet kunnen bevatten.
Ongedekte lesuren
“Ze weten niet eens waarover zij praten, want in de meeste gevallen is er geen sprake van overwerk maar van meerwerk. Heeft een school bijvoorbeeld voor een bepaald vak 60 uren aan leerkrachten per week nodig, dan stelt het ministerie, ervan uitgaande dat een leerkracht 28 uren per week les geeft, 2 leerkrachten ter beschikking. Dat houdt in dat 56 uren gedekt zijn. Blijven 4 uren over die niet gedekt zijn door een leerkracht. Het Minowc voegt voor maar 4 uren geen leerkracht toe aan een school”, luidt de uitleg.
‘Regering onbenullig’
Daarom heeft de praktijk door de jaren heen ertoe geleid dat leerkrachten meerwerk hebben. “In de volksmond wordt gesproken van ‘overwerk’ wat de indruk wekt dat leerkrachten overurengeld, dat 150 en 200 procent hoger ligt dan het uurloon, daarvoor ontvangen. Niets is minder waar, de vergoeding die de leerkrachten opstrijken voor het meerwerk is gelijk aan het vaste uurloon. Er is geen sprake van overwerk. Dat het ministerie staatsstukken laat slaan waar er gesproken wordt van overuren terwijl het meerwerk is, geeft aan dat de regering ook in dit geval onbenullig is. De tekst en de toon van de regeringspredicaten ademen de geest van vijandigheid. De indruk wordt gewekt dat scholen en leerkrachten overuren fabriceren.”
Lichamelijke opvoeding
Schooldirecteuren en de voorzitter van het Directeurenberaad van middelbare scholen gevraagd naar hun zienswijze, schudden bedenkelijk het hoofd, maar onthielden zich van commentaar. Voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren zei dat deze en andere kwesties die spelen hete hangijzers zijn. Wat de leerkrachten naar voren brachten, werd door hem beaamd.
Hij wees op de leerkrachten die het vak lichamelijke opvoeding verzorgen en ingezet worden bij de training en begeleiding van scholenteams die deelnemen aan bijvoorbeeld scholensportcompetities. Moeten de scholen dit onderdeel schrappen? Er zijn zoveel haken en ogen aan het onderwijsbeleid, dat zij vakbondsleider Valies doen duizelen.
HD

error: Kopiëren mag niet!