Robby Berenstein: “Er zijn wel afspraken gemaakt tussen BvL/ALS en Adhin”

2Berenstein“Er zijn wel afspraken gemaakt tussen BvL-ALS en Adhin”De onderwijsconflicten zijn vrijdag door het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) aan de kaak gesteld bij de waarnemende president Ashwin Adhin. De vertegenwoordigers van vakcentrale C-47, Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) en Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL) waren eveneens aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Hiermee hebben de vakorganisaties getoond dat zij niet alleen solidair zijn met de onderwijsgevenden ten aanzien van de ‘rancuneuze’ maatregelen die getroffen zijn, maar dat zij onderling eenheid hebben en in staat zijn om samen te bundelen. Alhoewel dit onderhoud door de onderwijsbonden positief wordt getypeerd, beklemtoont Adhin dat betrokkenen nog geen concrete afspraken hebben gemaakt. Deze opstelling doet nogal wat wenkbrauwen fronsen. Daarom benaderde Dagblad Suriname Robby Berenstein, voorzitter van vakcentrale C-47, voor wat duidelijkheid omtrent deze bijeenkomst.
“Er zijn wel afspraken gemaakt. Wij weten in ieder geval wel wat we met de waarnemende president hebben afgesproken”, zegt Berenstein zonder enige twijfel. Hij benadrukt echter dat de afspraken geen betrekking hebben op het terugdraaien van de nieuwe maatregelen die er in het huidig schooljaar geïmplementeerd zijn. “De afspraak is dat de zaken waarover BvL en ALS ontevreden zijn, deze week schriftelijk opgestuurd worden naar de regering. We hebben deze zaken vrijdag wel toegelicht.” Naar zeggen van Berenstein betreft het zaken die in strijd zijn met de arbeidsrechten. “Om welke conventies en argumenten het gaat, moeten wij schriftelijk onderbouwen. Afhankelijk hiervan zal de regering besluiten nemen. Dit is een duidelijke afspraak die wij hebben gemaakt.” Het ministerie van Arbeid zal daarbij toetsen of er sprake is van schending van conventies/wetten. “Als blijkt dat er inderdaad wetten zijn overtreden, zal er dienovereenkomstig gehandeld moeten worden. Dit is ook gezegd tijdens het gesprek”, voegt Berenstein toe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!