Actie NVB wordt vandaag voortgezet

Raymon Ford
Raymon Ford
De actie van de bond bij het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) wordt vandaag nog voortgezet. De directie van het NVB en de bond zijn afgelopen vrijdag, na een actie van exact twee weken, wederom aan tafel geweest. Dit, nadat de bond van de directeur Transport een schrijven kreeg, waarin werd aangegeven dat zij zich moest wenden tot de directie voor de cao-onderhandeling. De directie had een voorwaarde op tafel gelegd. Zij wilde niet onderhandelen met het mes op de keel. Er werd daarom gevraagd dat de werknemers weer aan het werk verschijnen. De leden van de bond hebben in reactie hierop een tegenvoorwaarde gesteld. Zij zullen pas aan het werk verschijnen, als de opgeëiste koopkrachtversterking is uitbetaald. Over de hoogte van de koopkrachtversterking moet er nog onderhandeld worden. Dit zal ook onderdeel moeten vormen van de cao-onderhandeling.
Na deze mededeling door bondsvoorzitter Raymon Ford gaf de directeur aan dat hij hieromtrent afstemming moest plegen met de raad van commissarissen. De directie stelt zich nog steeds op het punt dat de werknemers aan het werk moeten, om de onderhandeling met de bond te kunnen opstarten. Pas dan kan het onderwerp van koopkrachtversterking worden aangekaart.
Deze nieuwe situatie wordt vandaag op een alv van de bond aan de leden bekendgemaakt.
Behalve vanuit de voorzitter van C-47 is er vanuit geen enkele vakcentrale of vakbeweging solidariteitsbetuiging getoond jegens de bond bij NVB. Daarnaast merken critici op dat vooral gezien de minder zware druk vanuit de samenleving, de autoriteiten de ruimte wordt geboden om een uitputtingsstrijd te voeren met de bond. ‘Spontaan hebben andere vakorganisaties hun medeleven niet betuigd, maar wij hebben dat ook niet gevraagd. Wij hebben al lang het vermoeden dat de regering een uitputtingsstrijd voert. Zeker gezien het feit dat de directeur Transport nu pas (na 2 weken actie) schrijft dat wij ons moeten wenden tot de directeur. Wij hebben vanaf het begin al gezegd dat de minister eigenlijk geen gesprekspartner is”, stelt Ford. Nu de bond rechtstreeks met de directie kan onderhandelen, bestaat er volgens de cao ook ruimte voor een stap naar de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!