Gajadien: “Verwijt etnische politieke organisatie raakt kant noch wal”

1Asis Gajadien sunny point“Er zijn mensen die vanwege hun eigen belangen proberen om de VHP in kwaad daglicht te plaatsen, maar langzamerhand worden grote delen van de samenleving bewust dat de VHP in feite een maatschappelijke beweging is die samen met anderen gaat voor de ontwikkeling van het land.” Zo reageert VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien op de kritiek die door derden wordt geleverd op de transformatie van de VHP van traditionele Hindoestaanse partij naar een multi-etnische nationale partij. Gajadien merkt op dat de partij werkt met het uitgangspunt van ‘samen met anderen’. Dit is volgens hem duidelijk terug te zien in het hoofdbestuur, de Adviesraad, het Wetenschappelijk Bureau, districtscoördinatieteams en kernen. “In al deze organen zien wij een brede oriëntatie van verschillende etnische groepen. Dus het verwijt van etnische politieke organisatie raakt kant noch wal. Als VHP zijn wij in alle districten actief bezig. Terwijl wij bezig zijn in het binnenland, krijgen wij nog steeds oproepen vanuit buurten als Latour, Ephraimzegen, Pontbuiten, Vredenburg en Sunny Point. De VHP voert haar beleid niet op basis van wat zich voordoet, maar dat wij een lijn uitzetten hoe wij de samenleving verder wensen te ontwikkelen. Wij vragen de mensen om mee te participeren aan de ontwikkeling van het land. Wij zijn ervan bewust dat wat de regering nu niet kan, de VHP samen met anderen heel binnenkort zal moeten aanpakken”, aldus de partijtopper tegenover Dagblad Suriname.
Henk Aviankoi: ‘Je kunt niet buiten het ark blijven’
De VHP heeft afgelopen zaterdag twee kernen geïnstalleerd te Sunny Point in het district Wanica, terwijl zondag een bezoek is afgerond te Afobaka in het district Brokopondo. VHP-hoofdbestuurslid Henk Aviankoi voerde tijdens het bezoek aan Sunny Point aan dat de partij nu gezien moet worden als een ark. “Je kunt niet buiten het ark blijven. Dus als je Suriname wilt redden, dan sluit je je aan bij de partij”, stelde Aviankoi. Volgens hem betekent zijn benoeming in het hoofdbestuur al dat er daadwerkelijk een transformatie is naar nationale partij. De bezoeken hebben volgens Gajadien te maken met het bewustwordingscampagne en informatieoverdracht van de partij. “Wij blijven niet bij veldbezoeken en voorlichting, maar gaan verder door met maatschappelijke groeperingen te praten. Binnen het Matwai-gebied is ook een verzoek gedaan. Heel binnenkort ronden wij dat ook af. Met de installatie van de kernen worden mensen van de buurt gestationeerd om het partijwerk verder voort te zetten”, aldus Gajadien.
Nog steeds geen waterleidingaansluiting te Sunny Point
Het niet beschikken over een waterleidingaansluiting is een van de problemen die door buurtbewoners zijn aangekaart. “Terwijl via Info Act en allerlei overheidsprogramma’s wordt voorgehouden aan de samenleving dat er waterleidingbuizen zijn aangelegd en de mensen over goed drinkwater voorzien zijn, merken wij dat grote delen niet aangesloten zijn. Anderen moeten duizenden SRD’s betalen voor de aanleg van hoofdbuizen”, stelt Gajadien. Volgens de VHP-topper is het opmerkelijk dat toppers van de NDP veel zaken in het gebied beloofd hebben, maar na de verkiezingen van 2015 geen contact meer met de mensen van het gebied is opgenomen. “Zij zijn de mensen vergeten. Er is enorme ontevredenheid”, aldus Gajadien.
FR

error: Kopiëren mag niet!