Toilettengroep waterkant opgeleverd

2 Toilettengroep waterkant opgeleverdOp vrijdag 13 oktober 2017 heeft Intermed Caribe het project renovatie van de toilettengroep aan de Waterkant tegenover Uncle Ray met goed gevolg afgerond en opgeleverd. Intermed Caribe heeft dit project uitgevoerd als uitvloeisel van haar handenwassen programma en heeft als doel de bewustwording in de samenleving te brengen aangaande het belang van goede handhygiëne en het te bevorderen. Tijdens de oplevering waren verschillende instanties aanwezig te weten vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, voedseltechnoloog Ricky Stutgard en het Hoofd Milieu-inspectie van het BOG. Graciella Wongsoredjo, Business Unit Manager van Intermed Caribe gaf aan dat zondag 15 oktober bekend staat als Wereld Handenwassendag. Er wordt in dit kader extra aandacht gevraagd voor het belang van handenwassen, maar ook voor het op de juiste manier wassen van onze handen om de overdracht van ziektekiemen te kunnen voorkomen. Er is onder andere gewerkt aan de toilettengroep aan de Waterkant, omdat het hier erg druk is, vooral in de avonduren. Er komen niet alleen Surinamers, maar vooral ook toeristen naar de Waterkant. De handen wassen betekent in het bijzonder het voorkomen van het overbrengen van ziekten zoals griep en diarree. Het is altijd belangrijk de handen goed te wassen , vandaar dat we dit initiatief met zijn allen een warm hart moeten toedragen, omdat het voor de gemeenschap is”. Er is gevraagd dat de gemeenschap zuinig omgaat met de pas gerenoveerde toilettengroep. Verwezenlijking van dit project zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van de partners van het handenwassenprogramma, met name het BOG, het ministerie van Volksgezondheid, de RGD, voedseltechnoloog Ricky Stutgart en het districtscommissariaat van Paramaribo.
Voedseltechnoloog Ricky Stutgart, stelde ontzettend blij te zijn dat Intermed de boodschap begrepen heeft van de WHO en ook een bijdrage levert om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven in Suriname verhoogd en verbeterd wordt. “Ik denk dat de campagnes die we organiseren, over vijf jaar, over tien jaar, duidelijk zullen resulteren in een verbetering. Permanente voorlichting zal een bijdrage leveren. Dit is overigens niet de eerste activiteit ontplooid door Intermed Caribe. In 2015 is er een samenwerking gekomen tussen onder andere BOG, RGD, Intermed Caribe om een handenwassentoernooi voor scholen te organiseren, waarbij we de scholen laten komen naar de universiteit en de kinderen leren hoe ze op de juiste manier hun handen moeten wassen en op 5 mei, Internationale Handhygienedag, wordt er dan een wedstrijd gehouden waarbij de leerlingen die geleerd hebben hoe hun handen te wassen, middels toneel, zang en dans demonstreren hoe ze hun handen moeten wassen. “De bedoeling is dat we op die manier de hele gemeenschap leren het belang van handen wassen en het voorkomen van ziekten”, zegt Stutgard. De voedseltechnoloog heeft ook de eigenaar Uncle Ray gecomplimenteerd dat hij heeft ingezien dat er een verbetering moest komen in de situatie aan de Waterkant, omdat er een heleboel mensen daar komen. “Het gaat niet alleen om het verdienen van geld en het verkopen van etenswaren, het gaat er ook om dat wanneer de mensen lekker hebben gegeten en hun behoefte willen doen, dat ze ook ergens een schone plek kunnen vinden.
Adjunct verpleegkundig inspecteur van het ministerie van Volksgezondheid heeft Sandra Pocornie niet alleen gesproken over het belang van het wassen van je handen na elke behoefte, maar ook over hoe onhygiënisch en onethisch wildplassen is. “Door zo een toilettengroep te bouwen voorkom je dat het onethische gepromoot wordt; je promoot nu juist dat de mensen een nette plek kiezen om hun behoefte te doen. Door deze toiletten aan te leveren, help je de mensen daarbij”. Ook Astracia Warner, Hoofd Milieu-inspectie van het BOG toonde zich enthousiast ten aanzien van de facelift die de toilettengroep heeft ondergaan. “De facelift van de toilettengroep kan bijdragen aan het terugdringen van de transmissie van overdraagbare aandoeningen. Natuurlijk moet je wel van de faciliteit gebruik willen maken. Het advies dat we geven is om de toiletten zo schoon als mogelijk te houden, zodat mensen ook gemotiveerd zijn om gebruik te maken van de toiletten”. Tot slot beaamde de exploitant en beheerder van de toilettengroep, Uncle Ray, dat er dagelijks heel veel mensen de Waterkant aandoen, vooral in het weekend. Maar de bewustwording over handenwassen is ook hard nodig. Het initiatief van Intermed Caribe om de toilettengroep een facelift te geven, vindt hij geweldig.

error: Kopiëren mag niet!