Federatie Surinaamse Agrariërs waardeert agrariërs

Federatie van Surinaamse Agrariërs waardeert hard werkende agrariërs 1
Federatie van Surinaamse Agrariërs waardeert hard werkende agrariërs 2‘Stel je eens voor, je wordt een dag wakker en er is geen voedsel. Geen groente geen fruit, niets. Alleen water om te drinken.’ Hiermede brengt de voorzitter van de Federatie Surinaamse Agrariers (FSA), Prahlad Sewdien, tot uitdrukking de belangrijke rol die agrariërs gedurende de decennia hebben vervuld en nog steeds vervullen. Afgelopen maandag heeft de Federatie een 40-tal agrariërs uit het binnenland, Nickerie, Saramacca,Wanica, Commewijne en Marowijne in de bloemetjes gezet. Aan hen is een ontbijt aangeboden en een oorkonde overhandigd als blijk van waardering voor de inzet die zij gedurende de jaren door hebben gepleegd.
De federatie is ook druk doende om 8 oktober tot de dag der Agrariers uit te roepen. Drie jaren geleden in oktober 2014 tijdens de Carribean Week of Agriculture werd door de huidige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij het initiatief genomen om 8 oktober te propageren tot de Dag der Agrariërs. Via de IICA en de OAS wordt getracht dit voornemen waar te maken. Sedwien geeft verder mee dat niet uit het oog verloren moet worden dat de agrariërs jaar in jaar uit hard geploeterd hebben om niet alleen zichzelf, maar ook anderen te voorzien van voedsel. Een goed agrarisch beleid als een steun in de rug voor deze hardwerkenden zal prima op zijn plaats zijn.
De federatie heeft drie projecten geïnitieerd. Het eerste betreft een agrarische kamer waar de agrariërs allemaal geregistreerd staan voor een effectief en efficiënt verloop van diverse ontwikkelingen. Ten tweede wordt getracht een marketingbureau in het leven te roepen waar onder andere marktinformatie ingewonnen kan worden voor de afzet van producten. Dit bureau moet ook uitvoering kunnen geven aan actualisering en uitvoering van diverse agrarische projecten. En als derde ligt het in de bedoeling om een voorloper op een agrarische bank namelijk een spaar en kredietcoöperatie voor agrariërs van de grond te krijgen. Hier worden agrariërs in de gelegenheid gesteld om geld te lenen tegen heel soepele voorwaarden. Over deze drie bovengenoemde punten heeft de federatie reeds een memorandum of understanding getekend met het ministerie van LVV. De nodige hulp zal ingeroepen worden van internationale organisaties om de drie speerpunten waar te maken in het belang van de agrariërs.
Volgens Sewdien is het van belang dat blijven klagen uiteindelijk geen soelaas zal bieden. Er moeten projecten geïnitieerd worden om de agrarische sector recht overeind te helpen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!