C-47 wenst overtuiging dat Wet BTW sociale partners niet in armoede zal dompelen

De invoering van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) in het dienstjaar 2018 was een van de behandelpunten op de Assemblee van Arbeid van Vakcentrale C-47. Voorzitter C-47 Robby Berenstein gaf aan dat BTW sinds de regering Nieuw Front een onderwerp van gesprek is. De vakbeweging heeft onder minister Humphrey Hildenberg aangegeven dat zij er moe van was om telkens aan de deur te kloppen om belastingschijven te veranderen. Er zijn voorstellen gedaan en toen werd de kwestie BTW aan de orde gesteld. Bij minister Andy Rusland zijn er voorstellen gedaan. “Onder Gilmore Hoefdraad zijn er ook voorstellen gedaan en plotseling krijgen wij een conceptwet. De sociale partners (vakbeweging en bedrijfsleven) zijn niet echt structureel gehoord. Men heeft wel een concept naar ons toe gestuurd en gevraagd om een reactie. Het is een heel ingewikkelde wet”, stelt Berenstein. De vakbeweging kijkt volgens Berenstein met deskundigen naar de wet.
Berenstein weet niet in hoeverre men beseft dat de wet veel veranderingen met zich mee zal brengen. Los van dat de regering de sociale partners moet overtuigen dat zij er meer aan heeft en de wet de partners niet weer in armoede dompelt. C-47 heeft ook twijfels aan de uitvoeringscapaciteit van het ministerie van Financiën. “Wij zien niet dat het ministerie in staat is om deze wet door te drukken. Wij hopen niet dat hier wederom een stukje populisme, geldhonger en de weg van de minste weerstand speelt. Wij zullen niet meewerken aan een belastingvorm die ons verder in armoede gaat dompelen”, aldus Berenstein.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!