Huisartsen willen up-to-date blijven

1Huisartsen willen up to date blijven 1Tijdens het elfde Huisartsencongres werd het accent gelegd op voeding, omdat er veel gesproken wordt over diabetes en het keren naar een gezonde levensstijl en het adapteren daarvan. Volgens de minister van Volksgezondheid, die het congres officieel opende, is het goed om te zien dat het congres door de jaren heen steeds meer groeit en dat de betrokkenheid van verschillende huisartsopleidingen daarmee ook groter wordt. Huisartsen nemen net als alle andere actoren in de gezondheidszorg een belangrijke plaats in bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Het gezondheidsbeleid van Suriname is gericht op de preventie en reductie van ziekte en sterfte en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van kwaliteitsgezondheidszorg voor de gehele bevolking. “Ik vind het congres op zich al een geweldig initiatief, omdat dit een unieke gelegenheid is voor huisartsen om met hun collega’s te praten binnen het huisartsen vak, maar ook met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen tot patiëntenziekten en behandelingsmethoden.”
De minister geeft aan dat het nascholingsinstituut Spaogs (Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname) ook tijdens het congres vertegenwoordigd was. Hieruit kan gehaald worden het feit dat de huisartsenvereniging zich steeds up-to-date wil houden. “Het is nu verplicht gesteld studiepunten te verzamelen voor het verlengen van je studiebevoegdheid. We gaan het koppelen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat onze artsen ook nageschoold worden, net zoals ik dat ook wil doen met onze verpleegkundigen en specialisten.” Doordat speciallisten ook in het buitenland opgeleid zijn, hebben die veel vaker de gelegenheid hun nascholing te doen, maar de huisartsen hebben niet altijd de gelegenheid hiervoor. Verder was een mix te zien van RGD en particuliere huisartsen en specialisten, mensen die zich focussen op preventieve zorg en andere die gespecialiseerd zijn in curatieve zorg en paramedici en diëtisten vanuit Nederland. De minister zegt dit een goede mix te vinden, omdat mensen ervaring kunnen uitwisselen en delen.
Kosten nascholing heel hoog
Ter uitvoering van dit beleid is het van belang om te geraken tot kosten effectiviteit in de zorg, waarbij er sprake is van reducering van de financiering van de duurdere tweedelijnszorg, waarbij de medisch specialistische behandelingen en bereikbaarheid van duurdere behandeltechnieken en –methoden zijn inbegrepen, echter met behoud van kwaliteit. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de eerstelijnszorg. De kosten zijn hoog, omdat er lesmateriaal ingekocht moet worden. Sommige zaken worden op maat voor Suriname gemaakt, omdat de omstandigheid verschillen van andere landen. Spaogs is een op zichzelf staande een stichting die voor een gedeelte door de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) wordt gefinancierd. Het overige gedeelte moet de Spaogs hebben van inschrijfgelden van naschoolse activiteiten. “Maar nu met de verplichting punten te sparen, zal de verdere ontwikkeling van Spaogs ook plaatsvinden”, zegt de minister. Er zijn heel veel overeenkomsten ten aanzien van gezondheidssector tussen Suriname en Nederland, alleen hebben sommige dingen zich sneller ontwikkeld met name op het gebied van beleid en protocollen, maar vooral ten aanzien van beleid en wetgeving kan Suriname veel van hen leren. “Wat bij ons interessant is, zijn de tropische ziektes die zij daar niet kennen. Wij kunnen hen veel meer hierover vertellen. Echter is er absoluut een wisselwerking tussen de twee groepen”, aldus minister Patrick Pengel.
Volksgezondheid bezig met verplichte herregistratie huisartsen
Teneinde verdere regulatie van de eerstelijnszorg te bewerkstelligen, is het ministerie van Volksgezondheid bezig met de voorbereiding voor de verplichte (her)registratie van alle huisartsen, de verlening van vergunning tot het exploiteren van een huisartspraktijk, de erkenning van bij- en nascholingsorganisaties, de verspreiding en hantering van nationale behandelprotocollen en de verplichte bij- en nascholing en de trainingen in medische ethiek. Ook de automatisering van zowel de huisartsenpraktijk, als de ziekenhuisadministratie, verbonden aan de automatisering van de apotheken en laboratoria en met het nationaal gezondheidsinformatiesysteem (NHIS) is in voorbereiding. Voor verdere kwaliteitsbewaking en -verbetering is de inspectie voor individuele en openbare gezondheidszorg in een apart directoraat Toezicht (op Volksgezondheid) ondergebracht. Dit is reeds goedgekeurd door de RvM. Hierdoor zal een betere opzet en werkzaamheid van het inspectieapparaat op de uitvoering van het beleid mogelijk zijn.

error: Kopiëren mag niet!