Een ode aan de Marron

Foto Edward Troon.
Foto Edward Troon.
‘De Marrons zijn ondernemend, ze ondersteunen elkaar en werken samen, hebben hun eigen netwerken, ze ontplooien initiatieven’, aldus de bewondering van de maatschappelijk actieve student Silenta Neslo. Ivanildo Plein, voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS), onderstreept de gedachte van Neslo. Ook hij ziet deze meest positieve kant van de Marron. Uit een andere mond werd vernomen: ‘De Marron heeft zijn vrijheid bevochten, geconsolideerd, behouden en uitgebreid. Een verregaand eigen bestuur werd ontwikkeld met als basis familie – dorpsstructuur en coöperatie. Door samen te werken ontstond identiteit, het Marronvolk’.
Marrons vol vertrouwen
Eddy Pansa, voorzitter van de NPS afdeling Sipaliwini, getuigde vol vertrouwen over betere ontplooiingskansen voor de Marron onder de vlag van de NPS. Stonfutu partijgenoot Mavis Demon-Belgrave heeft in de praktijk ervaren dat het goed en prettig is om met Marrons te werken. Het binnenland was een NPS bolwerk. De NPS heeft het binnenland ontsloten en onderwijs bevorderd. Denk aan Operation Grasshoper van Essed, die het binnenland vooruitbracht en de basis en voorwaarde legde voor verdere ontwikkeling. Ware het niet zo dat de alles vernietigende militaire coup Suriname, het binnenland op zijn kop zette, dan zou het binnenland veel verder zijn. Door de NPS filosofie zijn de Marrons ervan doordrongen dat onderwijs nodig is om vooruit te komen. Het Marron intellect is manifest.
Wij breken niet onder tegenspoed
Politicus Roy Asabina typeerde de Marron als: ‘Wij hebben een sterke identiteit, wij zijn trots, wij hebben een drive, wij gaan tot het uiterste, wij zetten door. Door de jaren heen hebben wij kunnen overleven. Al wonen wij in een krot zonder water en elektriciteitsvoorziening, wij breken niet, ook niet door tegenspoed. De als weldenkende betitelde Marron Bele Fonko van Jaw Jaw: ‘Met het weinige dat wij bezitten leven wij heel klein, primitief maar gezellig en gelukkig’.
Sterke identiteit
‘De Marron verkoos de wildernis boven het juk op de plantages. De naar vrijheid smachtende mens vestigde zich in gemeenschappen in het oerwoud en bouwden achter de soela’s een zelfstandig bestaan op. De vrijheid werd bevochten, geconsolideerd, behouden en uitgebreid. Een verregaand eigen bestuur werd ontwikkeld met als basis familie – dorpsstructuur en coöperatie. Door samen te werken ontstond identiteit, het Marronvolk.’
Spierballen, glimmende huid, blakend van gezondheid
‘De Marron, heerser van het binnenland met spierballen, glimmende huid, blakend van gezondheid, zijn blik recht in de ogen van landgenoten en met rap antwoord op de betutteling vanuit de stad, is een trotse kern van het Surinaamse volk.’
Onderling respect en omgangsvormen
‘De Marron is sterk filosofisch in benadering en redenering. In vergadering bijeen komen grofheid en belediging zelden of nooit voor of worden verbloemd. Wel prijkt karakter, diplomatie en standvastigheid. De Marron ontwikkelde de beschaafde krutu waar onderling respect en omgangsvormen centraal zijn.’
De ontwikkelde stadsmens
Niet te vergeten, de Marron wordt gezien als achtergesteld. ‘Er wordt in het binnenland niet het beste onderwijs gedicteerd. Secundaire voorzieningen zijn niet wat het wezen moet. Kinderen hebben geen of onvoldoende vertier, minder televisie en andere media. De ‘ontwikkelde’ stadsmens ziet a-priorisch zijn leefpatroon als beter. Leven in het binnenland wordt gezien als moeilijk en ontberend.’
Nuttige bezigheid
‘De Marron wordt gezien als achtergesteld. Er wordt in het binnenland niet het beste onderwijs gedicteerd. Secundaire voorzieningen zijn niet wat het wezen moet. Kinderen hebben geen of onvoldoende vertier. Minder televisie en andere media. Als er gedacht wordt aan het binnenland is het vaak met een ‘tje poti’ gevoel. De jongeren in het binnenland kennen haast geen buitenschoolse activiteiten zoals de kinderen uit de stad. Vanaf de vroege kinderjaren heeft de jeugd van het binnenland onder leiding van de moeders, voornamelijk huishoudelijke en andere praktische taken. Ledigheid, rondhangen op straat, zijn net als speelgoed geen mode. Vorming en karakter worden grotendeels gepolijst door nuttige bezigheid.’
HD

error: Kopiëren mag niet!