Gepensioneerden straat op

1 Gepensioneerden eindelijk op straatGepensioneerden in overheidsdienst hebben gisteren tijdens een algemene ledenvergadering, georganiseerd door de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), besloten zich te laten zien. De mensen waren verhit over de wijze waarop de regering met de belangen van de seniorenburger omgaat. Dit was een directe reactie op de wijze waarop de vicepresident Ashwin Adhin zaken rond koopkrachtversterking heeft geopenbaard aan de voorzitter van de bond Renate Wouden. De vp zou vrijdagmorgen met de voorzitter hebben gebeld en haar gevraagd hebben als zij via een bekend mediadienst inmiddels al een bericht heeft gelezen. Hierin zou door de minister van Financiën zijn aangegeven wat er is besloten rond de nog te verstrekken TWK alsook de koopkrachtversterking. In de berichtgeving stond onder meer aangegeven dat de regering in december de gepensioneerden de SRD 375 aan koopkrachtversterking zal geven. Daarna volgt de SRD 500 die aan ambtenaren wordt betaald. Ten aanzien van koopkrachtversterking van SRD 100 met terugwerkende kracht zal deze in oktober en november uitbetaald worden, waarna ook dit ingelopen zal zijn.
De manier van communicatie niet goed
Bij het horen van deze bekendmaking waren de leden zeer gegriefd. Men gaf aan het voorstel niet op deze wijze te accepteren. “De manier van communicatie kan niet.” Er is gesteld dat er ‘een stukje disrespect’ komt vanuit de regering naar BBGO toe. Niet alleen vond men het niet kunnen dat de minister de berichtgeving niet per brief heeft gestuurd, terwijl er was afgesproken dat men op 3 oktober zou wachten op een reactie.” Dat de vp de berichtgeving ook op zo een manier heeft doorgespeelt is ronduit schandalig te noemen.” Diverse personen hebben overigens gevraagd naar een missive of een schrijven waarin gestelde beloften staan opgenomen. Ook moet de BBGO de kans krijgen deze officieel te tekenen. Enkele leden vonden ook dat zij het geld voor de maand december willen ontvangen. Uit verschillende hoeken werd geopperd op straat te komen. De gepensioneerden deelden alom de mening dat pas wanneer men zichtbaar is en de stem laat horen, er rekening met burgers wordt gehouden. Besloten werd uiteindelijk samen met de leden en het bestuur naar het regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmonstraat te togen om zo hun ongenoegen te tonen over de loop van dit proces. “De vicepresident moet behoorlijk een brief opstellen en richten naar de bond waarin alle voorstellen staan”, was de roep.
De voorzitter gaf aan de steun van de leden zeer op prijs te stellen vooral ten aanzien van de opkomst van leden. Dat versterkt de bond ook in hun strijd om ervoor te zorgen dat de ambtenaren een leefbaar klimaat kunnen scheppen voor zichzelf, niet alleen op economisch gebied maar ook gezondheid . “Wij van BBGO willen ook zorgen voor een stukje welzijn en welvaart. We zullen doorgaan met het vechten voor de ambtenaren want het gaat niet goed met hen” , aldus BBGO-voorzitter Renate Wouden.

error: Kopiëren mag niet!