Nizaam Ozir: “Verhoging WAM-dekking is noodzakelijk”

Nizaam Ozir
Nizaam Ozir
De verzekeringsagent Nizaam Ozir merkt op dat de dekking voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) niet meer toereikend is voor de schade-uitkering bij verkeersongevallen. De wet- en regelgeving van de WAM, die overigens van 1982 dateert, voldoet anno 2017 niet meer aan de aanzienlijke economische veranderingen in het land. Tegenover Dagblad Suriname beweert Ozir dat dit reden genoeg is om deze wetgeving aan een amendement te onderwerpen. “De verhoging van de WAM-dekking is uiterst noodzakelijk.” De verzekeringsagent heeft diverse malen getracht om de wijziging van de WAM aan de kaak te stellen, echter is er tot op heden geen actie ondernomen vanuit de autoriteiten. “Ook de leden van De Nationale Assemblee (DNA) hebben geen luisterend oor voor dit probleem.”
Lage uitkeringen
Ozir merkt op dat in de afgelopen periode zich verkeersongevallen hebben voorgedaan op de Saronbrug en de Jules Wijdenboschbrug, waarvan de dekking nauwelijks iets voorstelt ten opzichte van de feitelijke schade. “Een truck die tegen de Saronbrug aanreed, heeft een schade van SRD 310.000 veroorzaakt. Stel als de veroorzaker geen geld heeft, op wie zal men het dan verhalen? De wet biedt hiertoe geen mogelijkheden. En ook al heb je wat geld, je loopt het risico om al je bezittingen kwijt te raken.” Naar zeggen van de verzekeringsagent is het verzekeren van bruggen door autoriteiten in het buitenland geen bizar fenomeen. “Bruggen behoren aan de Staat toe en zij dienen het te verzekeren.” Om de financiële klap voor de veroorzaker van dergelijke verkeersongevallen te minimaliseren, stelt Ozir dat de dekking tenminste voor de vrachtwagens wordt bijgesteld naar minimaal SRD 100.000. “Dit is ongeveer USD 13.000. Momenteel staat er in de wet dat de dekking minimaal SF 10.000 dient te bedragen voor de WAM. Men is wel vrij om een hogere dekking te nemen, maar dat gebeurt niet. Daarom is het nodig om de dekking te verhogen.”
Verzekeringskamer in het leven roepen
Naast het verhogen van de WAM-dekking, pleit Ozir al geruime tijd voor een verzekeringskamer, die toezicht kan uitoefenen op de verzekeringsbranche. “Elke dag hoor je dat de verzekerden klagen bij een uitkering.” Zo een instituut dient dus als een interventieorgaan om conflicten tussen klanten en verzekeraars te beslechten. Daarnaast zorgt een dergelijke instantie ervoor dat de verzekeringsmaatschappijen oprecht kunnen functioneren voor de samenleving, zodat de verzekeraars niet eigendunkelijk de premies kunnen verhogen. Volgens Ozir dient het bestuur van zo een verzekeringskamer te bestaan uit onder andere een vertegenwoordiger van zowel de overheid als het bedrijfsleven. “Niemand mag zijn organisatie bevoordelen.” Er moet sprake zijn van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, beklemtoont Ozir. Vooral vanwege de huidige economische omstandigheden is de verzekeringskamer niet meer weg te denken.
KSR

error: Kopiëren mag niet!