Familie Lachmon plaatst bloemstuk bij standbeeld

Familie Lachmon plaatst jaarlijkse bloemstuk bij standbeeld Lachmon (1)Gisteren heeft de familie van de oprichter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Jagernath Lachmon, wederom een bloemstuk geplaatst bij zijn standbeeld op het Onafhankelijkheidsplein. Dit is een jaarlijkse handeling die de familie pleegt in herdenking van hun man en vader. Indien de oud-politicus in leven zou zijn, zou hij inmiddels de leeftijd van 101 jaar bereikt hebben. Er wordt eveneens jaarlijks stilgestaan bij de idealen en principes van Lachmon, die nog steeds overeind staan. De voormalige VHP-leider stierf 16 jaar geleden. Jagernath Lachmon kwam in 1943 in het politieke beeld als de secretaris van de vereniging Djagaran. Daarna werd hij secretaris van de Javaans – Hindoestaanse Centrale Raad van 1946. Doordat de Centrale Raad als stichting geen politieke handelingen kon verrichten, werd hij de voorzitter van de politieke organisatie VHP. Vanaf januari 1949 was hij voorzitter van de partij. Toen hij in de nacht van 18 oktober heenging, was hij nog steeds voorzitter van de partij en lid van het parlement. Lachmon heeft zich als advocaat ook dienstbaar gemaakt en heeft zich altijd gekweten van zijn taken met respect naar de rechterlijke macht toe.
De erevoorzitter van de VHP, Ramdien Sardjoe, gaf aan dat Lachmon natuurlijk gemist wordt door zijn familie, maar dat de partij hem vooral mist als politieke leider, omdat hij een bijzondere bijdrage heeft geleverd rond de bewustwording bij Surinamers, die tot achtergesteld gerekend werden en nu uiteindelijk in landsbestuur een bijdrage kunnen leveren. “Je kan zijn naam niet noemen zonder het woord verbroederingspolitiek in de mond te nemen, maar hij heeft veel meer gedaan. Hij is de man geweest die harmonie en vrede heeft gepredikt. Hij heeft 50 jaren lang een belangrijke rol gespeeld in de politiek. Hij is ook altijd voorstaander geweest problemen middels dialoog op te lossen. Waar dialoog is, moet de wil zijn tot het inleveren en de wil om een ander te accepteren. Hij is de man geweest die een brug wist te bouwen tijdens de periode van de onafhankelijkheid en ten tijde van de militaire dictatuur, en die de democratie en de rechtstaat wist te herstellen. Vandaar dat wij hem blijven missen als familielid en politieke leider”, aldus Sardjoe.

error: Kopiëren mag niet!