Politieambtenaren verwachten verbetering binnen KPS

Voor velen in het Korps Politie Suriname (KPS) wordt het ontslag van korpschef Agnes Daniel gezien als een lichtpunt aan het eind van de tunnel. De leden kijken reikhalzend uit naar een betere situatie na al de zaken, die zich gedurende de afgelopen perioden hebben voorgedaan. Korpschef Daniel heeft ontslag aangevraagd nu het vertrouwen in haar is opgezegd. Tijdens de ambtsperiode van deze korpschef heeft het KPS te kampen gehad met allerlei problemen, onder andere een groot tekort aan middelen en materiaal en bovenal demotivatie binnen het korps. In een gesprek met de woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, beaamt hij dat de bond de ontslagaanvraag van de korpschef vanuit de media heeft vernomen. Het is niet via de officiële bronnen aan hun bekendgemaakt. De bond heeft altijd geprobeerd binnen de regels van wet en recht te handelen, maar van de korpsleiding kan dat jammer genoeg niet gezegd worden. Het lijkt er heel veel op dat die juist een vies spel met hen gespeeld heeft. Onder andere het geval van de foutieve rangorde is daar een duidelijk voorbeeld van. Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft de korpschef het desbetreffende stuk toch nog voor de minister van Justitie en Politie Eugene van der San opgestuurd ter ondertekening. Dit specifiek geval mag gezien worden als de druppel die de emmer heeft doen overlopen. De bond heeft vanaf zijn aantreden gewerkt met deze korpsleiding. Tot nu toe heeft een aantal zaken, zoals gepland, niet het gewenste verloop gehad. Dit alles heeft dan ook ertoe geleid dat de leden de vervanging van de korpsleiding geëist hebben. Het bestuur kijkt ook nu, onder de huidige omstandigheden, uit naar een spoedige oplossing van de problemen binnen het KPS.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!