Bankinstellingen geven geen kredieten meer in USD

“Ondernemers kunnen niet meer in aanmerking komen voor kredieten in USD, doordat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een stopverbod heeft gezet! Dit is heel funest voor de productiesector! Van waar moet men nu aan USD komen?”, zegt de zeer verontruste Jitendra Kalloe (VHP) tegenover Dagblad Suriname. Net als bij de overige sectoren, wordt de agrarische sector mede in stand gehouden door middelen die uit het buitenland geïmporteerd worden, zoals chemicaliën, kunstmest en onderdelen van machines. Bij het importeren hiervan worden er bedragen in USD in rekening gebracht. “En als de ondernemers geen toegang meer krijgen tot USD via de bankinstellingen, van waar moeten zij nu USD ophoesten?”.
Kalloe merkt op dat de overheid een aantal wetten heeft goedgekeurd ter ondersteuning van het ondernemerschap, terwijl de dagelijkse knelpunten van het bedrijfsleven nog niet zijn opgelost. De deviezenkwestie is nog steeds de grootste issue van elke ondernemer. Volgens Kalloe hebben enkele ondernemers kenbaar gemaakt dat zij eerst een krediet in SRD moeten bemachtigen om het vervolgens in USD te wisselen. Hieraan zijn er bovendien hoge rentepercentages verbonden. “De rente ligt bovendien boven de 22%! Als de regering dit probleem niet spoedig verhelpt, zal er op een gegeven moment een schaarste ontstaan aan de inputmiddelen.” Dit zal eveneens voor een sneeuwbaleffect zorgen, waarbij de samenleving wederom geconfronteerd zal worden met inflatie. “De valutawisselkoersen zullen nog meer de pan uit vliegen. Uiteindelijk zullen de producenten genoodzaakt zijn om hun bedrijven te sluiten.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!