Misiekaba: “Politici hebben overheidsapparaat volgestopt met familie en vrienden”

NDP-fractieleider Andre Misiekaba vindt dat politici van alle tijden ervoor hebben gezorgd dat de overheid vandaag de dag een overschot van ambtenaren heeft. Tijdens de openbare vergadering dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) hield de politicus een spiegeltje voor aan de mensen, die volgens hem steeds vragen naar ‘waar het geld precies is’. “Politici van alle tijden hebben steeds wanneer zij aan de macht zijn het overheidsapparaat volgestopt met familieleden en vrienden op de meest lucratieve posten. Zo lang die politici aan de macht zijn, is dat handelen goed. Zodra zij niet meer aan de macht zijn en anderen aan de macht komen, wordt datzelfde handelen van alle kanten aangevallen en vraagt men: ‘pe a moni fu a volk de?!’ Men vergeet dat men het ambtenarenapparaat heeft helpen vormen met tenminste 20.000 teveel ambtenaren, waardoor zij elke maand betaald moeten worden en afhankelijk van de positie allerlei geneugten hebben”, stelde de parlementariër. Volgens hem werkt het overheidsapparaat teveel in-transparantie en corruptie in de hand.
Tijdens de Article-IV consultatie van het Internationaal Monetaire Fonds in november 2016 zeiden de vertegenwoordigers van het fonds nog dat het logge overheidsapparaat steeds verder drukt op de staatsfinanciën. Het fonds adviseerde de regering op middellange termijn goed te kijken naar het ambtenarenapparaat om staatsuitgaven op dit stuk te verminderen. Exorbitante loonsverhogingen moesten ook niet worden toegestaan. De NDP-topper benadrukte dat hij enkele jaren terug nog oneens was met een uitspraak van ex-president Ronald Venetiaan, die aangaf dat saneren van het overheidsapparaat niet mogelijk was, zolang de particuliere sector geen banen voor deze mensen creëerde. Nu zijn partij zelf ook regeerverantwoordelijkheid draagt, ziet hij in dat Venetiaan gelijk had. Hij doet nog steeds een beroep op de regering om een saneringsplan uit te werken, omdat nu maandelijks ook SRD 15 miljoen extra voor de ambtenaren moet worden uitgegeven.
Samenleving moet weten dat Staat veels teveel voor subsidies betaalt
Miskiekaba hekelde het feit dat ‘deze zelfde mensen’ nu niet bereid zijn om de verdere prijsverhogingen voor water, elektra en brandstof te betalen. De samenleving moet volgens hem weten dat de Staat nog veels te veel subsidies betaalt voor de stroom en het water dat verbruikt wordt. “Hetzelfde geldt voor de brandstof die wij gebruiken. Zijn wij voorts bereid om bij de parastatalen in te leveren? Waar van de lijn wij ook staan, vind ik dat wij ons moeten uitspreken over welke offers wij wel of niet bereid zijn te brengen. De overheid, de vakbeweging, het bedrijfsleven en de civil society en pressiegroepen moeten aangeven wat zij bereid zijn in te leveren. Het land blijven besturen met een ‘winti wai, lanti pai’ mentaliteit zal ons bij elke volgende schok dieper laten zinken. Nu is nodig het nemen van harde maatregelen ter gezondmaking van de economie.
Energierekening van ruim SRD 700 miljoen op jaarbasis
In 2012 hadden wij volgens de politicus een goudprijs van ongeveer USD 1800 per troy ounce en een prijs voor een vat ruwe olie van USD 120. De prijzen van deze voor Suriname belangrijke mijnbouwproducten begonnen volgens Misiekaba daarna in 2013 te kelderen. Zo daalde de goudprijs van een piekperiode in 2013 met 63%. “Dat was de eerste grote slag voor de economie. De economie kon nog redelijk worden vastgehouden, maar toen kwam nog de tweede grote toen de aardolieprijs een duik maakte van 72%. Dat betekent dat voor elke US dollar die Suriname verdiende voor goud, wij maar USD 37 cent overhielden. Vanwege de daling bleef er voor aardolie voor elke US dollar maar USD 28 cent over”, stelde de NDP-fractieleider. Hij voerde verder aan dat de deviezeninkomsten van bauxiet ook helemaal kwamen weg te vallen, terwijl jaarlijks ook een pijnlijke energierekening betaald moet worden van ruim SRD 600 tot 700 miljoen op jaarbasis.
FR

error: Kopiëren mag niet!