Akshay Tritya

varunVoor Suriname was deze dag op 28 april 2017. De beste tijd om uw handelingen te laten vereeuwigen is tussen 06:32 tot 12:38 uur (Sur.tijd)
Introductie
Volgens het Hindoeïsme zijn er drie en een halve dagen (muhurtas) per jaar, die alle handelingen vereeuwigen. Dit zijn de dagen van Akshay Tritya, Samvatsar-aarambh (Gudhi Padwa) en Dusheraa en de halve dag van Bali-pratipada. Het belang van deze dagen is dat er geen noodzaak bestaat om de gunstigheid van deze dagen te checken voor het verrichten van gunstige daden (karma), aangezien ieder moment van deze drie en een halve dag al gunstig genoeg is.
Hieronder volgt een uiteenzetting van de heilige tekst uit Madanratna waarom de derde dag (tritya) van de heldere helft van de Hindu maand Vaishakh, zijn naam
‘Akshay Tritya’ verwierf.
Asyam tithou kshayamurpati hutam na dattam, ténakshayéti kathita muni bhistritiya Udvisya daivatpitriniyate manushai, tat ca akshayam bhavti bharat sarvemev. Madanratna.
Betekenis: “Akshay Tritya”; Shri Krishna Bhagvan vertelt aan Yudishthira “O Koning, Donaties of offervuur gegeven/gedaan op deze dag gaan nooit verloren, waardoor onze grote wijzen deze dag Akshay Tritya hebben genoemd. Alle rituelen die uitgevoerd worden om God te behagen en het helpen van de voorouders om de Moksha te verkrijgen, zullen te allen tijde zijn vruchten werpen.
Akshay Tritya valt op de derde tithi (maan-dag) van de lichte helft (Shukla-Paksa) van de maand van Vaisakh. Dit is de derde dag na nieuwemaan. De Godheid van deze gunstige dag is Shri Vishnu en Godin Lakshmi. De aanbidding wordt uitgevoerd met grote toewijding op deze dag. Op deze dag worden de deuren van Shri Badri-Narayana mandir geopend. Onder leiding van Brahma, Shiva, Indra, Kuber en de Devta’s vindt de aanbidding van Sri Lakshmi- Narayana plaats. Veel pelgrims beginnen op deze dag hun pilgrimage naar de vier heilige plaatsen van Shri Lakshmi-Narayan (Gangotri, Yamuna, Badrika-ashram, en Kedarnath).
Yat kincit diyate danam swalpamva yadi va bahu, Tat sarvamakshyam yasmaat téneyamakshay smrita. Bhavishyapuran.
Betekenis: “Akshay Tritya”; iedere vorm van schenkingen gedaan op deze dag of het veel of weinig is, zullen allemaal vereeuwigd worden.
Het woord “akshay” betekent onuitputtelijk. Deze dag schenkt geluk en succes. Het is in de geschriften aangehaald dat de spirituele beloningen van alle handelingen op deze dag worden vereeuwigd. Dit geldt voor zowel goede daden zoals schenkingen en onbaatzuchtig dienen als slechte daden zoals kwaadsprekerij en geweld plegen. De dag is gunstig voor het starten van een nieuwe onderneming, het beginnen met de bouw van een huis, tempel, school of andere heilige bestemmingen. Elke onderneming gestart op de dag van Akshay Tritya zal blijven groeien en brengt welvaart. Mede hierom investeert menigeen in goud. Het aanschaffen van goud of andere edelmetalen brengt roem en welvarendheid met zich mee.
Vedische begrippen
De Vedische geschriften zeggen dat spirituele (paramārthika) praktijken, uitgevoerd op deze dag een onvergankelijk resultaat schenken. Alleen spirituele activiteiten en goede handelingen zullen tot een Akshay-phala (onuitputtelijk resultaat) leiden. Handelingen uitgevoerd uit ego en puur eigenbelang, zullen nimmer gunstige resultaten of welvaart met zich meebrengen. Investeringen in materiele zaken worden dus afgeraden. Te meer omdat alles wat een begin heeft ook een einde heeft. Materiele zaken zullen daarom ooit vergaan. Het wordt mede daarom afgeraden zaken aan te wenden die ons bindt met de materiele wereld.
Akshay Tritya wordt vooral door de Vaishnava’s (aanhangers van Shri Vishnu Bhagvan) gevierd en wordt in de vorm van Shri Krishna vereerd en aanbeden. Dharm (religie), Arth (economische waarden) en Kaama (verheerlijkingen) zijn slechts van tijdelijke aard en kunnen nooit uitzonderlijke verworvenheden schenken aan d e m e n s . Door het cultiveren van zuivere liefde voor God, dat is van nature Akshay, zal men in staat zijn om toegang te krijgen in de eeuwige verblijfplaats van Shri Krishna. Shri Krishna (lees Shri Vishnu) is de enige die ons eeuwige geluk of zaligheid kan schenken.
Akshay Tritya: De eerste dag van Tretayug
Op de dag van Akshay Tritya is de Tretayug (het tweede tijdperk van bestaan) begonnen. Hindoe geschriften (Dharmashaastra) hechten veel belang aan de dag waarop een yuga (tijdperk) eindigt en een andere begint. Hoewel deze overgang kortstondig is, wordt de hele dag als gunstig beschouwd, aangezien het effect van de overgang vierentwintig uur duurt.
Parshuram Jayanti
Op deze dag incarneert Shri Vishnu Bhagvan a l s Shri Parshuram Bhagvan op aarde. Hij heeft de aardse ouders als Mahrishi Jamad Agni (vader) en Renuka (moeder) gekend. De moeder was de dochter van Koning Praseenjeet die zijn ochter huwde met de zeer wijze en geleerde Maharishi Jamad Agni. Door hun toewijding voor Shri Vishnu Bhagvan ontvingen zij de zegen dat HIJ zelf als hun zoon op aarde zou neerdalen. Bhagvan Parshuram wordt heden ten dage gekend als een zeer strijdwaardige Brahman, die tegelijkertijd ook een devoot is van Bhagvan Shiv en daarnaast Bhagvan Shiv als zijn Guru (leermeester) heeft. Bhagvan Parshuram is neergedaald om de slechte heersers te corrigeren danwel te verdrijven. Zo heeft Bhagvan Parshuram eenentwintig (21) keren diverse Koningen verdreven van hun tronen wegens machtsmisbruik. Bhagvan Parshuram wordt vandaag de dag nog steeds aanbeden en staat symbool voor eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Het belang van donatie op Akshay Tritya
Door het doen van giften worden we beloond. De s p i r i t u e le v r u c h t e n , v e r k r e g e n u i t d e donaties op Akshay Tritya worden vereeuwigd. Schenkingen uit vorige levens beïnvloeden onze karma positief. Hierdoor zijn wij in staat om in dit leven wederom om goede handelingen te verrichten. Als gevolg van deze handelingen is men verzekerd van een plaats in de hemel (Swargalok). Echter, het doel is niet het bereiken van de Swargalok (dit is slechts tijdelijk), maar het ‘verenigd worden’ met God (het verkrijgen van de Moksha1). Schenkingen dienen te worden gedaan aan een Satpaatra (hij/zij die de Dharma (spiritualiteit, landsbelang en gerechtigheid) onbaatzuchtig verspreidt). Door het schenken aan een Satpaatra zal de schenker zijn karma zuiveren en daarmee sneller vereeuwigd kunnen worden met God.
Het aanbieden van sesamzaadjes (tiltarpan) voor Goden en voorouders op Akshay Tritya
Door saatvisch (zuiver) te leven, zullen de gedane giften ten gunste van de Goden en/of de voorouders, een sluier van positieve energie over ons doen neerdalen. Door met oprecht, toewijding en spirituele emotie (bhaav) sesamzaadjes (tiltarpan) te offeren, stellen wij de Goden en de voorouders tevreden. Hierdoor kan de hoogste zegen verkregen worden om zo het uiteindelijke doel, namelijk de Moksha (verlossing) te verkrijgen.
Het aanbidden van Godin Moeder Aarde (Matrika Devi) op Akshay Tritya
Genadig als Moeder Aarde is, zijn wij mensen en dieren gezegend met granen en andere voedingsmiddelen. Deze zuivere voedingsmiddelen zijn een van de zegeningen van Godin Laksmi. De Aarde is namelijk ook een vorm van Godin Laksmi. Het wordt ook wel Dhaanyalaksmi genoemd. Door het vereren van deze voedingsmiddelen uit de schoot van Moeder Aarde en deze te delen met onze dierbaren en naasten, worden wij eveneens gezegend door Godin Laksmi. Akshay Tritya is de dag waarop we nederig buigen en Moeder aarde aanbidden met de spirituele emotie van dankbaarheid.
Het telen van velden en het inzaaien van zaden
Met Akshay Tritya wordt de komst van het moessonseizoen in India (Bhaarat) begroet. Dit seizoen begint met de eerste dag van de mrigshira nakshatra (de ster van de cluster herten), waarop over het algemeen de velden worden geploegd. Dit is de meest gunstigste dag van het oogstjaar (Gudhi Padwa of Yugaadi) om in te zaaien. De geploegde velden worden voorbereid (gekweekt) voor het inzaaien. Door gehoorzaamheid aan de seizoenen en het aanbidden van Matrika Devi (moeder aarde) middels spirituele emotie van dankbaarheid, zal nimmer een tekort ontstaan aan zaden, opdat wederom nieuwe granen verkregen kunnen worden.
De aanplant van bomen
Op deze dag dienen wij de natuur te respecteren door het aanplanten van bomen, groenten, medicinale kruiden en overige vegetatie. Het aanplanten van fruitbomen, groenten, kruiden, bloemen en medicinale planten zal de gezondheid en welvaart van mens en dier ten bate komen. Door de verkregen vruchten worden wij op ayurvedische wijze gevoed.
Feesten en rituelen van Akshay Tritya
Akshay Tritiya wordt beschouwd als een van de meest gedenkwaardige dagen in de hindoe kalender. Deze dag wordt beschouwd als de beste tijd om religieuze activiteiten als ‘Yagya’ en ‘Puja’ uit te voeren. Mensen beginnen nieuwe zaken op de dag van Akshay Tritiya in de hoop dat dit geluk en rijkdom in hun leven zal brengen. Hindoes nemen een heilige duik in de rivier Ganga en aanbidden Devi Lakshmi en Shri Vishnu Bhagvan.
De winkeliers voeren een speciale puja uit op deze dag en beginnen met een nieuw Kasboek (ook wel Haal khaata genoemd). Hierbij nodigen de winkeliers (naar gelang van hun mogelijkheid) hun klanten uit en trakteren deze op lekkernijen.
Anderen kopen Goud, zilver en andere sieraden om zo de aanwezigheid van Shri
Lakshmi in hun huis te blijven ervaren.
Wat we nog meer kunnen doen:
Aangezien alle handelingen (zowel goed als slecht) op de dag van Akshay Tritya vereeuwigd worden, doet men er goed aan om deze dag zeer bewust te beleven.
Dit kan bijvoorbeeld door:
– Vasten (zoutloosheid)
– Mediteren
– Een moment van stilte te nemen (silence retreatment).
– Het doen van seva (onbaatzuchtige dienstbaarheid)
– Alle vormen van geweld en agressie te mijden
– Indien beloften worden gedaan, deze oprecht te doen en ook na te komen
– Respect en eerbied voor (voor)ouders en andere familieleden en zeker ook voor de naasten
– Goed omgaan met de natuur
– Doen van donaties
Auteur: Acharya Pt. Varun Sharma
(Voorzitter Stichting Pandit)
www.pandit.eu/www.pandit.nl
[email protected]
© Stichting Pandit

error: Kopiëren mag niet!