Daling wereldmarktprijs aardolie in tegenstelling tot prijsstijging in Suriname

De aardolieprijs is van groot belang voor de economie van een land. Nagenoeg alle sectoren zijn op directe of indirecte manier afhankelijk van fossiele brandstof voor het transport- en productiesysteem, de dienstensector en huishoudens. Voor de productie van andere grondstoffen, zoals ertsen, landbouwgewassen etc. is ook fossiele brandstof nodig. Daarmee is fossiele brandstof veruit de belangrijkste grondstof voor de economie. Een lichte stijging of daling van de aardolieprijs kan grote gevolgen veroorzaken voor miljarden mensen. Een hoge aardolieprijs is heel ongunstig voor de economie. Veel bedrijven krijgen hierdoor te maken met hogere productie- en distributiekosten. Dit berekenen zij door aan de consumenten in de prijs van hun producten. Hierdoor vermindert de koopkracht en kan inflatie ontstaan. Een hoge brandstofprijs is ook niet gunstig om investeerders aan te trekken.
De prijs van aardolie
De prijs van aardolie is afhankelijk van een veelheid aan factoren. Vraag en aanbod spelen een belangrijke rol, maar ook het feit dat olie een schaars goed is en meestal in politiek instabiele gebieden wordt geproduceerd, bepaalt mede de dagwaarde van de aardolie. De grootste olieproducerende landen zijn gelegen in het gebied rond de Perzische Golf, zoals onder meer Irak, Iran en Saudi-Arabië. Die Golfstaten behoren tot de rijkste landen ter wereld, omdat de rest van de wereld zowat afhankelijk is van hun olieproductie. Als er in dit gebied een conflict of oorlog uitbreekt, dan wordt de productie van aardolie onzeker en zal de aardolieprijs stijgen. Nieuwe ontdekkingen en winningstechnologie van olievoorraden of prognoses over het einde van de wereldoliereserves spelen een cruciale rol bij prijsschommelingen van aardolie. In de VS is schalie-aardoliewinning een nieuwe technologie.
In recente decennia zijn in landen van de Europese Unie, in de VS en in China de ontwikkeling van herwinbare energie bronnen toegenomen, in verband met het klimaatverdrag voor CO² reductie. In deze landen is een toenemende trend van hybride en elektronische auto`s op de wegen. In de Europese Unie is 0,25 %, de VS 0,8 % en in China 0,3 % van de traditionele auto`s vervangen door elektronische en hybride auto`s. Tegen 2050 zal de trend van elektrische auto`s boven 40 % stijgen en zal 60 % van de CO² uitstoot worden gereduceerd. Deze technologische innovatie zal de aardolieprijs beïnvloeden.
De aardolieprijs beïnvloedt niet alleen de economie. De economische toestand van een staat beïnvloedt ook de aardolieprijs. Als een economie goed draait (groeit), wordt er meer geïnvesteerd, geproduceerd en geconsumeerd. De vraag naar meer aardolie stijgt daardoor al snel. Een voorbeeld hiervan is China. Verder maken accijnzen, milieuheffing, “goverment take” in Suriname etc. die de overheid op olieproducten heft, ook deel uit van de totale prijs die men betaalt aan de benzinepomp.
Dalende trend wereldmarktprijs aardolie
Sedert 22 februari 2017 vertoont de wereldmarktprijs van aardolie een dalende trend. Op 17 maart 2017 daalde de wereldmarktprijs van aardolie van US$ 56 per vat naar US$ 50,17. Op de New York Mercantile Exchange werden ruwe olie futures op 17 maart voor mei 2017 verhandeld voor 50,17 US dollar per vat. De prijs is met 0,36% omlaag gegaan, terwijl de consument in Suriname geconfronteerd werd met prijsstijging bij de benzinepomp. Op 27 april 2017 daalde de prijs van ruwe aardolie op de New York Mercantile Exchange verder door herstart van de aardolieproductie in Libië. De “Crude Brent” daalde van US$ 51.68 per vat naar US$49.25, in tegenstelling tot een tweede prijsstijging in Suriname. Met het aanbod van Libië is de voorraad aardolie op de wereldmarkt met 400.000 vaten per dag toegenomen. De verhoogde productie in de Verenigde Staten van 9.27 miljoen vaten per dag heeft ook invloed op de wereldmarktprijs van aardolie. In de maand mei komen de Opec lidstaten bij elkaar om een besluit te nemen, de dagelijkse productie te verminderen en de wereldmarktprijs te beïnvloeden. Volgens de voorspelling van de internationale aardoliebeurs zal de prijs tegen het einde van 2017 verder dalen tot US$ 40 per barrel.
M. Johannes

error: Kopiëren mag niet!