Percelen uit Para en Coronie in april gedwongen naar de veiling

Voor 27 april 2017 is er een veiling op een notariaat in Paramaribo gepland, voor een groot oppervlak aan gronden, in totaal meer dan 200.000 vierkante meters ( tweehonderdduizend m2) in de districten Para, Commewijne en Coronie, met een grote betrokkenheid van in Para bekende grondspeculanten. In maart 2012 en april 2015 schreef ik ingezonden stukken naar de lokale kranten, en liet ik kort daarna een met eigen gelden betaalde advertentie- oproep in die kranten verschijnen, om Paranen , Coronianen en bewoners van Brokopondo te wijzen op de gevaren van het aangaan van overeenkomsten met twee grondhandelaren, tevens grondspeculanten, die samen een stichting beheerden. De namen noemde ik niet in het ingezonden stuk, maar wel, en met alle details in de onder mijn verantwoordelijkheid en mijn budget in die periode uitgebrachte advertenties. Ik deed de waarschuwingen, omdat ik als concessiehouder aan de Afobakaweg in het district Para zag aankomen, dat deze heren, met een pas geasfalteerde weg naar Afobaka en ook de weg van Kraka naar Zanderij, alles zouden doen om zoveel mogelijk gronden van Paranen aan deze wegen en van bewoners van Brokopondo te bemachtigen, in wat een ex-president beschreef als te zijn “ onverzadigbare grondhonger”. Ze namen destijds het terrein van het Ministerie van Openbare Werken bij Kraka in, en probeerden later ook het terrein van LBB bij Kraka te bemachtigen. Hun namen staan nu in 2017 uitgebreid in de oproep voor de Openbare Verkoping, Artikel 1207 SBW, met ook de toevoeging van de naam van het bedrijf. In september 2016 was ik zelf aan de beurt om hun grondhonger mee te maken. Een document uit het jaar 2000 gaf de in de advertentie voor 27 april a.s. genoemde heer M.J.S. alsook de stichting M. D. toegang tot een gebied aan de Afobakaweg, bij km 58, op een afstand 3 kilometer verder ten zuiden van mijn mijnbouwconcessie uit 1990 voor savannezand bij km 55. Ze wilden echter op mijn gebied, niet voor mijnbouw maar voor landbouw, niet via het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, maar via ROGB en/ of LVV. De enige nieuwe plantmaterialen die ik ooit in het door hen van mij bezette gebied ben tegengekomen waren drie aanplanten van marihuana , te klein voor een commercieel project , maar groot genoeg “to take some of their field personal straight to Babylon”.
Het gaat in deze om beroeps grondspeculanten en grondhandelaren, die uit voor mij deels bekende bronnen over grof geld kunnen beschikken. De mogelijkheid bestaat dat zij ambtenaren betaald hebben om het overgrote deel van mijn officiele documenten op het Domeinkantoor te laten verdwijnen, want het Domeinkantoor en het GLIS bezitten slechts een concessie van mij uit 1990, zonder een enkel document over de meerdere verlengingen die door meerdere ministers zijn getekend. De GMD en het Ministerie van NH hebben in hun archief wel hun destijds van de verdwenen stukken afgeleide eigen documenten over dit geval, inclusief alle door ministers getekende beschikkingen, tot in 2012. Er verschijnen deze week in de dagbladen door mij betaalde advertenties met delen van officiële stukken van de overheid, waarbij duidelijk is dat de bezetters van een deel van mijn concessie met grof geld smijten om hun per GLIS-hypothecair uittreksel als “Locatie KM 58” vastgelegde locatie alsnog te veranderen in mijn eveneens GLIS-hypothecair uittreksel “Locatie KM 55”. Ze hebben intussen wel het voor mij als docent belangrijk educatief en wetenschappelijk deel van de locatie bij KM 55, bekend onder de naam SUBERIA al totaal vernietigd, na volgens hen de toestemming van de Stichting Bosbeheer en Bosbeleid om het gebied deels te ontbossen en om er boomstammen op te slaan voor verkoop.
Grondhongerigen zijn tot veel kwaads in staat. Het verhaal van de jongeman uit het district Wanica, die in 2015 zijn beide ouders dood kapte voor een perceel is nog vers in het geheugen is. Ik roep daarom hierbij opnieuw de Paranen en Coronianen op, die niet bekend zijn met de cultuur en de methoden van grondspeculanten nogmaals op, om zeer voorzichtig te zijn met aangeboden gelden als krediet, waarbij het perceel van de ontvanger, of de boedel van de familie als onderpand of dekking moet dienen. De mogelijkheid bestaat dat het slechts gaat om het opzadelen van de ontvanger van het geld met een schuld , die slechts bij verkoop van het onroerende goed of perceel op een veiling vereffend kan worden. De praktijk wijst uit wie op deze veilingen de percelen komen opkopen, dus ook de veiling van 27 april aanstaande. Ik doe ook een beroep op NDP- Para om de Paranen voor te lichten en te beschermen, omdat medewerkers van de Stichting Macro Development in Para rondlopen in NDP truien en met NDP petten.
Ten slotte een herinnering aan de Paranen: Bij de huidige districtsindeling zou de groep van Kodjo, Mentor en Present voor een deel Paranen zijn. Houd hun bijdrage aan de Surinaamse geschiedenis in ere!
Drs. Eddy Monsels

error: Kopiëren mag niet!