Informatie- en discussieavond over geweld

De VHP-parlementariër Krishna Hussainali-Mathoera houdt vandaag een informatie- en discussieavond in de conferentiezaal van Lala Rookh. Het thema van deze avond staat in het teken van geweld. Dit vindt plaats in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw, die op 8 maart werd herdacht. “Het gaat erom dat we burgers informeren over onder andere de verschillende vormen van geweld, de oorzaken en gevolgen hiervan en wat we hiertegen kunnen doen”, zegt Mathoera tegenover Dagblad Suriname. Alhoewel deze bijeenkomst geassocieerd wordt met de Internationale Dag van de Vrouw, is dit niet afgebakend op geweld tegen vrouwen. Het betreft hier geweld over het algemeen, benadrukt Mathoera. “Uit internationaal onderzoek is gebleken dat vrouwen de grootste groep van slachtoffers vormen. Het gaat erom dat wij moeten proberen om het geweld eruit te halen. Geweld is namelijk een kwestie van gedragsverandering. Daarom moeten we burgers bewust maken over de impact van gewelddadig gedrag.”
Diverse actoren zullen hun visie belichten over onder andere het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld, waarna het publiek de gelegenheid heeft om ook haar opvattingen kenbaar te maken. Zo zal de korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), Agnes Daniel, deel uitmaken van het panel. Ook de psycholoog Harry Mungra neemt zitting in het panel, evenals de klinisch neuropsycholoog Richenel Ellecom en de consultant van Center for Peoples Development, Julia Terborg. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het emailadres [email protected] of middels een Whatsapp/SMS op het nummer 8648687. Deze informatieavond vangt aan om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur.
KSR

error: Kopiëren mag niet!