Vrouwen zijn pijlers van standvastigheid in elke samenleving

Op ‘Internationale Dag van de Vrouw’, 8 maart, wordt wereldwijd stilgestaan bij de positie van de vrouw. Voor 2017 is het thema: “Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030”. Het is een oproep tot actie voor het versnellen van gendergelijkheid.
Vrouwen zijn pijlers van standvastigheid in elke samenleving, ook in ons land. Ze vervullen die rol vaak onzichtbaar. Als moeder, als dochter, als partner, als leider als raadgever. Ze verdienen daarom ons aller respect. In tijden van crises is de stabiliserende rol van de vrouw essentieel. De VHP benadrukt daarom op deze ‘Internationale Dag van de Vrouw’, dat gendergelijkheid noodzakelijk is voor een effectieve uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, met name ontwikkelingsdoel 8: “Full and productive employment and decent work for all”. Ook ons land heet zich aan dit doel gecommitteerd.
Door invulling te geven aan gender-evenwicht maken we Suriname sterker én komen we onze internationale verplichtingen na. De focus hierbij is opheffen van maatschappelijke ongelijkheden. Daarmee bevorderen we ook de participatie van vrouwen in de politieke besluitvorming en het arbeidsproces. Voor de VHP zijn dit kerndoelstellingen.
De VHP heeft zich al gebogen over de rol en bijdrage als politieke partij. Daar het politieke partijen zijn die officiële kandidaten voordragen voor publieke functies, zullen politieke partijen moeten erkennen dat vrouwenrechten mensenrechten zijn. Dat een beter gender-evenwicht in alle partij structuren winst is voor de samenleving.
De VHP hanteert gendermainstreaming als strategie in het partijbeleid. Dat bevordert gelijkheid tussen mannen en vrouwen in statutaire besluitvormingsorganen op alle niveaus en draagt bij tot versterking van gelijkheid in de samenleving. Dit wordt geïnstitutionaliseerd in alle partijstructuren.
Het thema ‘Women in the Changing World of Work’ is voor ons land actueler dan ooit, gezien de economische crisis waarin we verkeren. Indachtig dit thema en het VHP thema voor 2017: ‘Versterken van Eenheid en Partnerschap’ zal de partij samen met andere maatschappelijke en vrouwenorganisaties bredere discussies voeren over gender en politieke participatie en hoe het democratisch gehalte van de samenleving te verhogen om daardoor de democratie te versterken.
De VHP wenst de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouw, een bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe.

error: Kopiëren mag niet!