USV: ‘Stop geweld tegen onze vrouwen en kinderen’

USV Stop Geweld tegen onze vrouwenOp 8 maart, de Internationale Vrouwendag, wordt wereldwijd stilgestaan bij de strijdbaarheid en gelijkheid van vrouwen. De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) vraagt extra aandacht voor deze dag want vele vrouwen, jonge meisjes en onze kinderen, wordt geweld aangedaan. De criminaliteit neemt ernstige vormen aan, het volk leeft in grote angst en heeft slapeloze nachten. Verkrachtingen en vermissing van kinderen en jonge meisjes schijnt schering en inslag te worden.
De recente vermissing van 2 jonge meisjes houdt ons allen bezig. Jonge meisjes en vrouwen worden bijkans dagelijks overvallen op straat. Vrouwen worden beroofd met scherpe voorwerpen bewerkt en op brute wijze verkracht. Onder bedreiging van een vuistvuurwapen gericht op haar baby werd een vrouw te Latour nog onlangs verkracht door criminelen. Jonge meisjes worden ontvoerd en mishandeld. Vers in ons geheugen is de tiener die vermist werd en het stoffelijk overschot opgegraven werd.
Het is schandalig dat onze beleidmakers de veiligheid van onze vrouwen en kinderen niet kunnen waarborgen. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn verworven rechten vastgelegd waaraan de Republiek Suriname zich gecommitteerd heeft, dus ook het recht op veiligheid. Het is teleurstellend dat juist de verantwoordelijke autoriteiten die deze kwetsbare groepen moeten beschermen vrouwen zijn (minister van Juspol, korpschef, voorzitter van DNA) en hun taak hiertoe verzaken. Het is verbazingwekkend (onvoorstelbaar) dat de voorzitter van DNA niet een spoed DNA-vergadering bijeenroept om de veiligheid van onze burgers /vrouwen aan de kaak te stellen met dezelfde voortvarendheid waarmee ze een DNA-vergadering bijeenroept om o.a allerhande wetten aan te nemen om onze schuldenlast te vergroten. Wij spreken de hoop uit dat dit spoedig zal plaatsvinden.
De USV wenst hulde te brengen aan de d bereidheid tot het voeren van actie en de strijdbaarheid van de vele vrouwelijke onderwijzers met het doel een betere waardering en het recht op een beter bestaan na te streven. Het eenzijdige besluit van de regering dat de leerkrachten geen landsdienaren meer zijn welke bekrachtigd is in een resolutie en met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari, is een zeer zorgwekkende ontwikkeling welke gezien kan worden als het begin van het monddood maken van beroepsgroepen. Waakzaamheid is geboden!
Wij spreken de hoop uit dat met name onze vrouwelijke parlementariërs het emotioneel vacuüm waarin ze verstikt zijn geraakt zullen doorbreken en de beleidmakers ter verantwoording zullen roepen om daden te stellen om onze vrouwen en kinderen te beschermen. Een oproep aan de president heeft helaas geen zin. Terwijl het land financieel-economisch dreigt te verzuipen in een faillissement lijkt het alsof de president ‘het bestaan van de werkelijkheid mist en het pad bewandelt van onwerkelijkheid’ als ‘Alice in the Wonderland ’. Het klinkt een beetje als een sprookje, maar het is een zwarte tragedie. De USV roept de hulp op van de Almachtige om de onwilligen en de kwaadwilligen tot inkeer te doen komen en onze vrouwen en kinderen te beschermen.
Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs Asha Mungra
(voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!