‘De vrouw als brenger van harmonie’

Bij gelegenheid van de Internationale Vrouwendag deelt Bisschop Karel Choennie enkele gedachten van Z.H. Paus Franciscus, die hij uitsprak tijdens zijn ochtendmeditatie van donderdag 9 februari j.l. De paus liet zich daarbij inspireren door teksten uit het boek Genesis (2,18-25) en het Evangelie van Marcus (7,24-30): “Ik denk dat God de vrouw schiep zodat wij allen een moeder zouden hebben … Het is de vrouw die ons leert te liefkozen, om teder lief te hebben, en die de wereld tot iets moois maakt.”
Vaak als wij het hebben over de vrouw dan denken we in eerste instantie aan het functionele: de vrouw doet dit, de vrouw kan dit doen, etc. Maar nog voordat de vrouw iets doet, is het haar wezen, haar ‘zijn,’ waarmee ze de wereld maakt tot wat het is. Ze brengt een rijkdom, welke de man en de rest van de schepping niet bezitten.
Als we naar het scheppingsverhaal uit Genesis kijken dan zien we dat Adam, de eerste mens, iets in zijn leven miste dat alleen maar door de komst van de vrouw, Eva, vervuld werd. Met de creatie van de vrouw bracht God harmonie in zijn schepping. We mogen dus stellen dat de vrouw bij uitstek brenger van harmonie is door haar lieflijkheid, haar tederheid en haar schoonheid. Deze harmonie zien we terug in de relatie tot de man, die zonder haar eenzaam is, in het gezin, de familie, enz. In onze Surinaamse samenleving neemt de vrouw in het gezins- en familieleven vaak een centrale plaats in. Vrouwen hebben de gave om de problemen van mensen beter te begrijpen en om er op een gepaste, soms verrassende wijze mee om te gaan.
Het nodigt ons uit om ons dieper te bezinnen, in het licht van deze speciale dag, op de rol van de vrouw in deze specifieke tijd waarin we leven en de plek waar wij vertoeven. Het verhaal uit het Evangelie van Marcus vertelt over de moed en inventiviteit van een vrouw die genezing zocht voor haar zieke dochter. Zij weet de weg te vinden naar het hart van Jezus om Hem zodoende te bewegen haar kind te genezen.
De bisschop richt een oproep tot de vrouw zelf, dat zij zich nog meer bewust wordt van haar kracht en de bijzondere gave die ze heeft als brenger van harmonie. “Wij maken als volk moeilijke, complexe tijden door. We hebben de ‘woman’s touch’ meer dan ooit nodig om de lieflijkheid, tederheid en schoonheid terug te brengen in onze samenleving. Om ons met moed en wijsheid, compassie en verbeeldingskracht te kunnen ontfermen over het leed van onze kinderen en de weg te vinden naar het hart van God, zodat de harmonie hersteld wordt. Ik doe aan eenieder ook een bijzondere oproep om te bidden voor de vrouwelijke rechters die recht moeten spreken in het 8-decemberproces: dat zij de Wijsheid van Salomo mogen bezitten om onafhankelijk recht te spreken over een zaak veroorzaakt door mannelijke agressie.”
Paus Franciscus eindigde zijn homilie met de woorden “zonder de vrouw zou de wereld niet zo mooi zijn, en zou er geen harmonie zijn.” Bisschop Choennie sluit zich volledig aan bij deze woorden en wenst een ieder een inspirerende en harmonieuze Vrouwendag toe.

error: Kopiëren mag niet!