Ledenvergadering Arya Dewaker op 26 februari

De religieuze vereniging Arya Dewaker heeft mede in verband met de te houden hoofdbestuursverkiezing de jaarlijkse algemene ledenvergadering bijeengeroepen, te houden op zondag 26 februari. De kandidatenlijsten die mee willen dingen naar het bestuur, moeten uiterlijk op zaterdag 18 februari om 12.00 uur ingediend worden. Aan de leden die de stembusgang willen maken, is duidelijk gemaakt dat de contributie aangezuiverd moet zijn om hun stem te kunnen uitbrengen op het bestuur dat hun voorkeur draagt.
Voorzitter Indersing Gangabisoensingh heeft de besturen en werkgroepen van alle organen en afdelingen alsook de leden gewezen op de belangrijkheid van hun aanwezigheid op deze belangrijke vergadering van het hoogste orgaan van de vereniging.
HD

error: Kopiëren mag niet!