Brug Mozeskreek mogelijk begin volgende week open

3 Brug Mozeskreek mogelijk begin     volgend week openHerstel van de brug over de Mozeskreek is gevorderd. De aannemer heeft deze week een ingreep gedaan. Echter is het de aannemer nog steeds niet gelukt om volle ladingen over de brug te garanderen. Van tijd tot tijd wordt de brug geopend, zodat mensen kunnen pendelen. Zwaar transport is nog steeds verboden. De Voorlichtingsdienst van Openbare Werken wist mee te delen dat de brug hoogstwaarschijnlijk begin volgende week 100% functioneel is. De brug wordt merendeels gebruikt voor zwaar transport door ondernemers. Vanuit de zijde van de minister van Openbare Werken is er al aangekondigd dat er maatregelen zullen worden getroffen. De minister heeft deze ondernemers al opgeroepen voor een gesprek. Verwacht wordt dat deze groep ondernemers zal meehelpen om de kosten van reparatie van de brug te dekken. Het moment van de ontmoeting is nog in de planning. Er wordt gewacht op een sein van de aannemer.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!