VHP: Aanpak corruptie zal meer effect hebben dan reshuffeling

Aanpak corruptie zal veel meer     effect hebben dan reshuffeling xDe reshuffeling van ministers in het kabinet Bouterse II zal volgens de VHP weinig effect hebben op het regeringsbeleid. Er zal iets drastischer moeten gebeuren om het regeringsbeleid om te gooien. Reeds lang is duidelijk dat de ministers niet meer zijn dan een soort directeur op hun ministerie, die geen eigen beleid kunnen ontwikkelen, maar aan de leiband lopen van de president en zijn adviseurs. Het desastreuze financieel-economische beleid zal moeten veranderen en de corruptie die heeft plaatsgevonden moet worden aangepakt. Het volk moet zien dat schuldigen worden gestraft en de tientallen miljoenen die gestolen zijn, worden afgepakt. De president zal bij zichzelf en zijn naaste omgeving moeten beginnen, want daar zit de belangrijkste oorzaak van het economisch falen.
Uit een opiniepeiling van juli 2016 bleek dat slechts 2% van de ondervraagden reshuffeling als een oplossing zag voor de crisis waarin het land verkeerde. Tweederde van de stadsbevolking (het betrof een peiling in Paramaribo) vond dat er iets drastischer moest gebeuren, zoals een nieuwe verkiezing (31%), een zakenkabinet (23%) of een brede nationale regering (13%). Een minderheid vond dat de president rustig verder kon gaan met zijn team. In ieder geval zag men weinig heil in reshuffeling van het ministersteam. De VHP verwacht, net als een groot deel van de bevolking, niet veel van de reshuffeling. Het zal meer ‘window dressing’ zijn, dat wil zeggen er is wat aan de buitenkant veranderd, maar daarbinnen blijft het hetzelfde. Het lijkt op een bliksemafleider van de werkelijke problemen.
Nieuwe ministers helpen om meer water naar zee te dragen
De VHP heeft overigens geen evaluatie gezien van de performance van de ministers en ook is nooit duidelijk geworden op basis van welke criteria ministers zijn geselecteerd en worden geselecteerd. Ook bij deze reshuffeling is onduidelijk op basis van welke criteria een minister is geselecteerd en ook niet of de vervanger beter gekwalificeerd is. Zonder de eerdergenoemde aanpak van de corruptie en verandering van beleid, zullen de nieuwe ministers alleen maar helpen om meer water naar zee te dragen.

error: Kopiëren mag niet!