Keuringsbedrijven moeten binnen twee jaar overnemen van EBS

De installatiebranche dient volgens de nieuwe wetgeving voor de energiesector zo meteen goed gereguleerd te zijn. De installatiebranche wordt gereguleerd. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden aan installaties, aangesloten of aan te sluiten op het publieke net, moet door erkende installateurs geschieden. Erkenning van installateurs geschiedt momenteel nog door de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), maar in verband met de nieuwe organisatiestructuur die de wet het publiek elektriciteitsbedrijf voorschrijft, moeten deze activiteiten worden overgedragen. Dit dient ook binnen twee jaren na de inwerkingtreding van de wet te geschieden. Als gevolg van de wet zou de EBS nog gedurende zes maanden na inwerkingtreding van de wet keuringen uitvoeren. Na deze periode zouden keuringen uitsluitend door de Energie Autoriteit Suriname (EAS) of door vergunningplichtige keuringsbedrijven worden uitgevoerd.
Nadat de installateurs hun werkzaamheden hebben verricht, moet de installatie worden gekeurd. De keuringen zullen worden uitgevoerd door keuringsbedrijven of in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij herkeuringen, door de EAS. De installateurs zijn gehouden de keuringsbedrijven de nodige ondersteuning en informatie bij het uitvoeren van hun werk te geven.
Het publiek elektriciteitsbedrijf, producenten en afnemers zullen ingevolge de nieuwe regels in staat worden gesteld voor eigen rekening de keuring te laten uitvoeren door een keuringsbedrijf naar eigen keuze. De installateurs en de keuringsbedrijven staan onder toezicht van de EAS. Zij kunnen bij het niet naleven van de voorschriften en of richtlijnen in het ESP bindende aanwijzingen van de EAS krijgen, waarop bij niet naleving een boete kan worden opgelegd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!