Niet voldoende manschappen om illegale bussen te identificeren

Landelijk zijn er 1300 bussen geregistreerd die ongeveer 72 trajecten dienen te onderhouden. Doordat er niet voldoende personeel aanwezig is, is het identificeren van illegale bussen een lastig karwei. Zo zijn er dagelijks slechts 10 personen in het veld in Paramaribo. Er wordt getracht om de controleurs van de diverse districten erbij te betrekken. Dit zegt het hoofd van de Dienst Openbaar Vervoer, Ramon Bourne, in gesprek met Dagblad Suriname. Daarom heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) medewerking gevraagd van de politie. Volgens Bourne werden er indertijd ook controles uitgevoerd, alleen werd dit in de media niet prijsgegeven. “Elk keer evalueren wij hoe het eraan toegaat. Conform de vergunningsvoorwaarden (onder andere het onderhouden van het aangewezen traject en een leeftijd van minimaal 23 jaar) grijpen wij in. Het niet in het bezit zijn van een vergunning is een economisch delict. Het gaat nog steeds om reguliere werkzaamheden en niet zo zeer om een pilotproject. Zo vindt er jaarlijks trajectcontrole plaats.” Desondanks is een duurzame aanpak voor de knelpunten binnen het openbaar vervoer niet gerealiseerd. Middels de verscherping van de controle tracht men verandering hierin te brengen. Bourne wilde niet prijsgeven wat de strategieën zijn om de landelijke aanpak te bewerkstelligen.
Op 27 januari 2017 is het landelijke pilotproject om ordening in het openbaar vervoer tot stand te brengen, van start gegaan. De minister van TCT, Andy Rusland, heeft in het afgelopen jaar te kennen gegeven dat hij zich ervan bewust is dat het controlemechanisme binnen TCT zwak is. De vele klachten van passagiers hebben erin geresulteerd dat de controle verscherpt wordt.
KSR

error: Kopiëren mag niet!