Valies: “Beslissing jeugdparlement is onvoorstelbaar”

Frontfoto 3Het besluit van de leden van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL) om het voorstel van de regering af te wijzen en daarmee ook de staking aan te houden, is niet in goede aarde gevallen bij het parlementslid Rachied Doekhie (NDP) en het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Het is alom bekend dat deze parlementariër weinig tot geen begrip heeft voor de onderwijsgevenden. Dit vanwege de felle uitlatingen naar de stakende leerkrachten toe. Zo heeft Doekhie onlangs in een krantenartikel kenbaar gemaakt het een raadsel te vinden waarom de leerkrachten geen andere baan zoeken in plaats van het onderwijsproces te verstoren.
De mens verandert in zijn geaardheid nooit
Wilgo Valies, voorzitter van de ALS/BvL, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat het parlementslid niets anders is dan ‘voltooid verleden tijd, waarover er geen reden tot debat bestaat’. ‘De mens verandert in zijn geaardheid nooit, zo ook Doekhie.’ Valies vindt het verbazingwekkend hoe de jongeren de leerkrachten proberen te ‘ondersteunen’ in hun strijd tegen de hardnekkige regering. Zo heeft het NJP onlangs een beslissing genomen die als een blikseminslag is overgekomen: het aanspannen van een rechtszaak tegen de stakende leerkrachten en de regering. “Ik vind dit opmerkelijk, omdat het NJP zelf een instantie is die onder het ministerie van Sport en Jeugdzaken valt, welke tot de overheid behoort. En dan wil men een kort geding aanspannen tegen de regering? Dit is onvoorstelbaar!”, aldus Valies. De vakbondsleider verwijst naar situaties in het verleden waarbij het openbaar vervoer werd lamgelegd vanwege achterstallige betalingen door de overheid. “Nooit hebben we gehoord dat het NJP acties hiertegen heeft ondernomen, maar wanneer leerkrachten opkomen voor hun belangen, zijn ze ineens de slechterik’, stelt Valies. De vakbondsleider beklemtoont dat ook de leerkrachten rechten en verplichtingen hebben. ‘Middels deze acties leggen de onderwijsgevenden een goede basis, zodat de jongeren die het in de toekomst van hen zullen overnemen, ook de vruchten ervan kunnen plukken’, vertelt Valies. ‘En als de overheid ons niet op een correcte manier bejegent, en ons bovendien benadeelt, hebben wij alle recht om te staken. Ook de leerkrachten hebben recht op onderwijs. Het is bovendien de taak van de overheid om zorg te dragen dat partijen hun rechten kunnen beleven’, aldus de vakbondsleider. De ondersteuning van vakbondsleider Robby Berenstein en diverse organisaties motiveert de BvL/ALS om de strijd te blijven voeren.
KSR

error: Kopiëren mag niet!