Werknemersbond DSB: ‘Bank niet failliet’

Robby Berenstein, voorzitter van de vakbond bij De Surinaamsche Bank (DSB), verzekert de gemeenschap dat tegoeden en spaargelden van een ieder bij de DSB veilig zijn. “De bank heeft als grootste financiële instelling nog levensvatbaarheid. Als werknemersorganisatie verzekeren wij de gemeenschap dat de bank niet failliet is. Wij zitten in de uitvoering, dus wij weten dat”, zegt de bondsvoorzitter op vragen van Dagblad Suriname. De raad van commissarissen (rvc) bij de bank heeft donderdag het besluit genomen om directeur Sigmund Proeve per direct op non-actief te stellen. DSB, ‘s lands grootste financiële instelling, maakte vorig jaar in haar halfjaarlijkse rapport melding van een verlies over de eerste zes maanden van 2016. De rvc heeft dit verlies en het functioneren van de leiding van de bank aan een nadere beschouwing onderworpen. De bond heeft gisteren een gesprek gevoerd met de rvc, waarna een algemene ledenvergadering (alv) is belegd. Tijdens het gesprek met de rvc is ook de kwestie van Proeve aan de orde geweest. “Wij vinden dat dat niet op de juiste wijze is afgehandeld. De manier waarop dit in de pers is gekomen, heeft voor nog meer onrust gezorgd, waardoor het vertrouwen in de organisatie nog meer is geschaad”, stelt hij. Berenstein benadrukt dat zowel de rvc als de directie op dit punt een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Hij is daarom ook van mening dat de rvc bepaalde steken heeft laten vallen in deze kwestie. Hij verwacht dat mensen hun verantwoordelijkheid daarom ook oppakken zoals zij dat behoren te doen. “De rvc moet ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Wij willen als werknemers niet geconfronteerd worden met een situatie waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, maar wel de gevolgen moeten dragen”, aldus de vakbondsleider. De alv heeft de bond mandaat gegeven om verder besprekingen te voeren met de rvc om de rust, continuïteit en bestaanszekerheid van de bank te garanderen.
Aandelenkapitaal brengen naar wettelijke normen
De Centrale Bank van Suriname heeft als toezichthouder de verzwakking van kapitaal bij DSB gezien en geconstateerd dat in de verre toekomst het kapitaal verder zou kunnen verzwakken. De CBvS heeft DSB gevraagd om zijn kapitaal te versterken. Beide aandeelhouders, Assuria en de Staat Suriname, komen met een forse input zodat de instelling goed zit volgens de liquiditeits- en solvabiliteitsnorm. Berenstein juicht dit initiatief toe zolang alles plaatsvindt binnen het kader van wet en recht. Zo ziet hij graag dat de aandelenverhouding naar de wettelijk toegestane onder de 20% wordt gebracht. De Staat bezit nu 10% van de aandelen bij de DSB en Assuria heeft er nu 44%. Er zijn al heel lang gesprekken gaande tussen de DSB en Assuria om het aandelenkapitaal van Assuria naar onder de 20% te brengen. Eerder had Assuria 49% van de aandelen, maar heeft zij een aantal al van de hand gedaan. “De rvc heeft aangegeven dat dit ook de intentie is en eerder is geprobeerd. Echter, vanwege de verzwakte vraag naar de aandelen is dat niet gebeurd”, aldus Berenstein.
FR

error: Kopiëren mag niet!