VSB: ‘Dreiging met vakbondsacties in private sector is onverstandig’

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft kennis genomen van uitspraken gedaan richting het Surinaams bedrijfsleven op een door C-47 gehouden assemblee van arbeid op vrijdag 20 januari. De VSB wenst middels een verklaring te kennen te geven dat zij evenals de vakbeweging en andere relevante groeperingen, de mening is toegedaan dat de regering tot op heden onvoldoende bereidheid heeft getoond om haar beleid drastisch aan te passen. ‘Tevens zijn wij ook van mening dat er onvoldoende vertrouwen bestaat in de bereidheid tot veranderen. Desalniettemin heeft de VSB, in samenwerking met haar partners in het overlegplatform, vooralsnog gekozen om middels het aanreiken van concrete oplossingsmodellen de regering ervan te overtuigen dat haar beleid op nagenoeg alle punten drastisch moet worden gewijzigd.’
De VSB vraagt eveneens aandacht voor het slepend conflict met een deel van de onderwijsbonden. ‘De regering dient haar verantwoordelijkheid te nemen en moet gericht werken aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De VSB en de vakbeweging, maar in het bijzonder C47, zijn traditioneel partners en één van de belangrijke pijlers van ons sociaal bestel, namelijk dialoog tussen de sociale partners, welke essentieel is om uit deze crisis te raken. Het dreigen met het inzetten van machtsmiddelen naar private ondernemingen om concessies af te dwingen, is voor deze fragiele economie onverstandig.’ De VSB geeft te kennen dat zij op zeer korte termijn in gesprek zal aangaan met haar partner C47, om de recente ontwikkelingen te evalueren en verder afspraken te maken.

error: Kopiëren mag niet!