Cliënten DSB uiten hun bezorgdheid in openbrief

Soelami Kemble-Starke, Rose-Marie Maitre, Steven Alfaisi, Jennifer Plein, Faranaaz Pahalwankhan, Meriam Hubard, Berryl Tempo en Maggie Schmeitz, allen cliënten van De Surinaamsche Bank (DSB), hebben in een open brief naar de raad van commissarissen van De Surinaamsche Bank hun bezorgdheid geuit. “Donderdag 19 januari jongstleden werden wij als cliënten van De Surinaamsche Bank (DSB) opgeschrikt door een verklaring van u, wijdverspreid via de verschillende media. In de verklaring geeft u aan dat er een dusdanig verschil van mening bestaat over het te voeren beleid van DSB, dat de heer Proeve is ontheven als CEO “tot aan de beëindiging van zijn dienstverband”; met andere woorden, voorgoed. Naast het functioneren van de leiding van de bank, wordt ook het verlies over het boekjaar 2016 genoemd als breekpunt. U geeft verder aan dat “de nodige maatregelen getroffen zijn om de winstgevendheid te herstellen.”
Als cliënten van DSB willen de schrijvers van de brief graag het volgende onder de aandacht brengen. “Zoals u weet is vertrouwen cruciaal in het zakendoen. In de financiële sector geldt dit des te meer. Omdat wij tot nog toe vertrouwen hadden in DSB geven wij daar ons geld in bewaring; niet alleen onze privégelden, maar ook gelden die door derden aan ons ter beschikking zijn gesteld om projecten mee uit te voeren. Het is onder andere ons geld waarmee de bank leningen en hypotheken kan verstrekken. Proeve is CEO van DSB sinds 19 januari 2005 (precies 12 jaar) en heeft DSB succesvol geleid door jaren waarin we in angst en beven de financiële crises in het buitenland gadesloegen. Het boekjaar 2016 is door onze nationale financiële crisis (van juli 2015 naar juli 2016 meer dan een verdubbeling verkoop US wisselkoers van 1:3,35 naar 1:7,16) voor meerdere bonafide bedrijven, instanties en organisaties hoogstwaarschijnlijk een verliesjaar geweest. Verlies over 2016 is, naast de ervaren gewoon gecontinueerde dienstverlening (zonder verhogingen van hypotheken en dergelijke), voor ons als cliënten van DSB geen reden tot paniek. Uw verklaring is dit wél. De geruststellingen vanuit De Centrale Bank en het ministerie van Financiën (verantwoordelijk voor het financieel beleid dat heeft geleid tot bovenvermelde financiële crisis) helpen niet. Wat wel zou helpen, is een antwoord op de meest prangende vragen die uw verklaring bij ons oproept namelijk: Wat is precies het beleid dat u als RvC voorstaat, en waarin verschilt dat van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd en welke maatregelen heeft u als RvC precies getroffen om de winstgevendheid te herstellen? Uw antwoord zal bepalen of wij onze vertrouwensrelatie met De Surinaamsche Bank voort willen zetten.”

error: Kopiëren mag niet!