JongDOE: Jeugdparlement voor de regering of voor de jongeren?

Rechtzaak Het jeugdparlement besluit op 23 januari 2017 om BVL/ ALS en de regering voor het gerecht te slepen. Dit vanwege het feit dat volgens hen het recht op onderwijs wordt geschonden. Normalitair zou deze stap van enorme daadkracht en wil om verbetering te brengen getuigen. Echter valt het op dat dit zelfde jeugdparlement zeer selectief en achterste voren te werk gaat. Want als zij bewust was van haar taak als jongeren orgaan, dan zou dit orgaan reeds voordat het zo ver kwam, naar de regering (in deze de minister van MINOWC) stappen om haar van advies te dienen. Een heel goed advies die zij zou kunnen geven aan de regering zou zijn om zich te houden aan gemaakte afspraken. Nog een goed advies zou zijn om de docenten en alle andere hardwerkende mensen in Suriname met respect te behandelen en hen geven waar ze hard voor hebben gewerkt. Dat is nou eenmaal de hoofdtaak van dit orgaan en niets anders!! En dan konden de stakingen eventueel worden voorkomen en had niemand een achterstand in het ‘onderwijsproces’. Dan zou het jeugdparlement al gauw ontdekken dat de regering het probleem zelf veroorzaakt.
Integriteit jeugdparlement in gevaar!
Het is inmiddels voor velen niet duidelijk als dit jeugdparlement het doel heeft om op te komen voor jongeren of voor de regering. Zij zwijgt over alle misstanden in het land die veroorzaakt zijn door de regering, maar wanneer een nationaal protest dreigt te ontstaan tegen “haar regering” dan komt zij sterk naar buiten met een rechtzaak! Verdienen de kinderen van aannemers die hun gelden nog steeds niet kunnen ontvangen van de regering geen ondersteuning van het jeugdparlement? Verdienen de kinderen van ouders die steeds moeten rennen achter hun sociale bijstand geen ondersteuning van het jeugdparlement? Verdienen de kinderen van de leerkrachten niet dat hun ouders kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften? Kortom: Verdienen al de kinderen van Suriname geen goede toekomst, welke door het slecht beleid steeds onrealistischer lijkt?? “Het jeugdparlement heeft mijns inziens gefaald in het objectief opkomen voor de jongeren evenals de parlementariers die als de dood zwijgen en alles dat krom is rechtpraten”, aldus Bryan Boerleider.
Nieuwe NJP-verkiezingen
Op 8 februari 2017 zullen jongeren hun nieuwe vertegenwoordigers plaatsen in het jeugdparlement. Dit is wederom een gelegenheid voor een nieuwe groep jongeren om te bewijzen dat jongeren werkelijk de toekomst zijn en niet een reÏncarnatie van alles dat er al was. Wij jongeren kijken uit naar objectieve, oprechte en daadkrachtige jongeren om ons te vertegenwoordigen en eventueel een hoopvol beeld van de toekomst te geven. En wij van jongDOE geloven dat er voldoende Surinaamse jongeren zijn die die rol kunnen vervullen. Kortom willen wij bijvoorbaat alle jongeren die gekozen zullen worden feleiciteren. En aan de jongeren die niet gekozen zullen worden willen wij duidelijk maken dat dat geen beperking is om een grote impact te hebben op jongeren in Suriname. DOE alles dat je in je hart en in je hoofd hebt om dit land op te bouwen en jongeren zullen vanzelf naar je opkijken en jou promoten!!
Een grote leider heeft de moed om zijn visie voort te laten komen uit zijn passie, niet uit zijn positie. (John Maxwell)

JongDOE

error: Kopiëren mag niet!