Samenwerken in tijden van crisis noodzaak in bouwwereld

SWSOndernemers in de bouw – en woonbranche kwamen vrijdag jongstleden bijeen om stil te staan bij wat de woningbouw Suriname in 2016 heeft gebracht. Bij die gelegenheid werden de awardwinnaars van de zesde editie van Bouw en Woningbeurs, die door de Stichting Welzorg Suriname (SWS) in het laatste kwartaal van het voorbije jaar werd gehouden, bekroond. Het bouwbedrijf Portable Buildings, Srenniw Architects en ABP NV, Galaxy Woninginrichting, The Loft Home Design en verlichting en BEM beton- en steenindustrie werden bekroond vanwege hun bedrijvigheid en presentatie tijdens de beurs.
Samenwerken van belang
Voorzitter Wierash Gangaram Panday van Stichting Welzorg benadrukte het belang van de bouwsector bij de verdere ontwikkeling van Suriname. Samenwerken, vooral in tijden van crisis, wordt noodzakelijk geacht om toch resultaat uit de branche te halen. “De om en bij 20.000 bezoekers aan de beurs kwamen met bewuste intenties naar de tentoonstelling van bouwmogelijkheden. Het directe rendement van de beurs kwam, mede door de moeilijke tijden waarin Suriname verkeert, niet zo zeer tot uiting voor de deelnemers. Maar de aspiratie van de bezoekers naar een dak boven het hoofd blijft. Er wordt daarom erop vertrouwd dat wanneer zij zover zijn om te bouwen, zij op de hoogte zijn van wat de woningbouwbedrijven te bieden hebben.”
Appartementenhype
Het blijkt dat burgers die daartoe in de gelegenheid waren, hebben geïnvesteerd en belegd in de woningbouw, veelal appartementen. Aan het begin van de appartementenrage werd gemikt op kort verblijf, vakantiegangers en stagiairs die betalen in dollars en euro’s. De appartementenhype werd een landelijk fenomeen. De gedroomde buitenlandse bezetting bleef laag en onregelmatig, het valt zwaar tegen. De appartementeigenaren hebben nooit echt de inkomsten die zij hadden verwacht in handen gekregen, met als gevolg hypothecaire en andere problemen.
Dan maar verhuren aan ingezetenen
De appartementeigenaren werden, om leegstand te voorkomen, als het ware ertoe gedwongen om aan ingezeten te verhuren, uiteraard tegen betaling in dollars en euro’s, hetgeen vanaf het begin een stroeve transactie bleek te zijn. Betaling in buitenlandse valuta drukt nu meer dan ooit op de woningmarkt. Huurders en verhuurders zitten in een moeilijk parket.
HD

error: Kopiëren mag niet!