Zijn behalve De Surinaamsche Bank ook andere banken besmet?

“Instituten, instellingen en organisaties die van levensbelang zijn voor welzijn in Suriname zijn ernstig aangetast door de machthebbers”, werd in de wandelgangen van Vereniging van Economisten in Suriname gehoord. “Hoe dan ook houden belangenorganisaties zich gedeisd bij het uitspreken van opvattingen om niet op lange tenen en oud zeer te trappen”, uitte een waarnemer zich na de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Winston Ramautarsing van de Vereniging van Economisten in Suriname.
Ramautarsing: ‘Ik wil niet moeilijk doen’
De eregast, governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname, en Ramautarsing hebben over de problemen bij de Surinaamsche Bank gezegd, dat de bank niet failliet is, er zou geen reden tot paniek zijn. De CBvS houdt volgens Gersie de vinger op de pols van de bankinstelling. Beweerd werd dat Ramautarsing, net als andere voorhoedespelers, op zijn tenen loopt om niet tegen gevoelige schenen te schoppen. Dat zou onder meer blijken uit de verontschuldiging ‘Ik wil niet moeilijk doen’, die hij uitte tijdens zijn toespraak. De VES- voorzitter had het ook over de brenger van slecht nieuws. Als de boodschapper vroeger slecht nieuws verkondigde, moest hij voor zijn leven vrezen. Ramautar prijst zich gelukkig dat hij er tot nu toe zonder kleurscheuren vanaf is gekomen. Laat deze zin niet blijken dat er vrees heerst?
Ramautarsing: ‘Hoe positief kan ik het brengen’
“De voorzitter van de VES vroeg zich af waarom de adviezen van zijn vereniging door de jaren heen in de wind zijn geslagen door de regering. Zou het liggen aan de verpakking? Zou het liggen aan een slordige formulering, een slechte timing, een verkeerde mediakeuze of een verkeerde boodschapper?”
Er is weerklank nodig
Ramautarsing: “Maar hoe positief kan ik het brengen als wij 1 miljard hebben opgemaakt?” Benadrukt werd dat de VES werkt, maar dat is niets. Om door te dringen tot de beleidsmakers moet er weerklank zijn in het beleid.
Regering veroorzaker van een bankcrisis?
De heerschappij van de regering heeft zich overal vertakt, de vraag is of de leningen van de overheid ervoor hebben gezorgd dat de DSB in noodweer is komen te verkeren? Een andere vraag is, zijn andere banken ook besmet? Er zouden grote leveranciers en uitvoerders van de regering zijn die projecten hebben voorgefinancierd en vele miljoenen hebben geleend bij de banken. De regering is een wanbetaler, waardoor de aflossingen bij de bank niet gepleegd kunnen worden. Volgens economisten die bij het Johan Adolf Pengel Instituut, het wetenschappelijk bureau van de NSP, zijn aangesloten, is de financieel economische misère veel groter dan tot nu toe bekend is. Met de DSB kwestie is slechts een tipje van de sluier gelicht. Banken en ondernemers gaan niet vrijuit, zij hebben willens en wetens meegewerkt aan de toestand.
HD

error: Kopiëren mag niet!