Verlept paars

Tijdens de jongste openbare hoorzitting is door de ressortraad van Rainville aangegeven dat de raad niet werkt op basis van standpunten van een bepaalde politieke partij: “Er wordt door de volksvertegenwoordiging op ressortraadniveau, in ieder geval in de wijk Rainville, gewerkt op basis van het algemeen belang. De politieke kleur of meerderheid geeft geen extra gewicht aan geen enkel lid.” De kleding van de ressortraadsleden en het op de hoorzitting aanwezige publiek gaf dan ook geen indicatie tot welke politieke partij de aanwezigen behoorden.
De trots om NDP’er te zijn neemt af
De aanwezigheid van demonstratief in paarse kleding gehulde personen op vergaderingen en bijeenkomsten, die in verband staan met de regering, is zienderogen minder geworden. Er werd wel te kennen gegeven dat er nooit instructie is gegeven aan leden van de paarse partij om zich in die kleur te steken. De NDP’ers demonstreren hun politieke kleur uit eigen beweging. Dat er ogenschijnlijk steeds minder wordt geschermd met paars, zou te maken hebben met het tanend paars beleid. Het enthousiasme en de trots om NDP’er te zijn, nemen zienderogen af. Het wordt voor de achterban steeds moeilijker om de handelingen en het beleid van de partij met goed fatsoen te verdedigen, paars is verlept geraakt.
Met gebogen hoofd
Dat is niet alleen te merken aan de kleding van de leden, maar ook aan hun opstelling, het verbaal geweld en arrogantie. In Nickerie bijvoorbeeld staan sedert de laatstgehouden verkiezingen, waarbij de NDP een gevoelige klap te verwerken kreeg in dit district, de mensen niet meer lijnrecht tegenover elkaar. De NDP-sympathisanten stellen zich genuanceerder op. Zij lopen gezien de wanprestatie van hun regering, nu met gebogen hoofd rond.
HD

error: Kopiëren mag niet!