Oppositie wenst serieus onderzoek naar overtreding Wet op de Staatsschuld

De oppositiepartijen in de DNA beraden zich op stappen om meer duidelijkheid te krijgen over de verontrustende schuldpositie van de staat Suriname, door onverantwoorde leningen die de regering van Suriname heeft afgesloten. Het antwoord van de pg op het verzoek van oppositie DNA-leden verschaft die duidelijkheid nog niet. Serieus onderzoek is vereist!
In zijn brief aan de oppositie DNA-leden verwijst de pg naar goedkeuringsverklaringen van het Bureau voor de Staatsschuld. Dat is echter ontoereikend. Een onderzoek zou zich juist moeten richten op de totstandkoming van deze goedkeuringsverklaringen.
Als een dronken chauffeur wordt aangehouden, dan wordt er gemeten wat zijn promillage is om vast te stellen of hij wel of niet dronken is. In het geval van het Bureau voor de Staatsschuld zou het passender zijn geweest als er onderzoek zou zijn gedaan om te beoordelen of de verklaringen op juiste gronden en op correcte wijze tot stand zijn gekomen. Uit de brief van de PG kan niet worden opgemaakt dat een dergelijke grondig onderzoek ook is gedaan. Het lijkt er op dat genoegen is genomen met de verklaring van de ‘chauffeur’ dat hij niet dronken is.
De oppositie neemt geen genoegen met het antwoord van de pg en is in overleg met deskundigen om te bezien welke vervolgstappen genomen moeten worden om meer duidelijkheid te krijgen en een objectief en onafhankelijk onderzoek afgedwongen te krijgen. Het volk heeft recht op transparantie want uiteindelijk wordt de staatsschuld, die nu naar meer dan 15 miljard SRD is opgelopen, op de schouders van de gewone man afgewenteld.
De oppositie roept de pg op om een dieper onafhankelijk onderzoek te verrichten. Indien nodig moet dit onderzoek worden ondersteund of uitgebreid met andere onafhankelijke expertise.

error: Kopiëren mag niet!