August Boldewijn: ‘Staking onnodig, Valies alleen met zichzelf bezig’

‘De hele staking is onnodig, de heer Valies is alleen met zichzelf bezig’, vindt bestuurskundige August Boldewijn. Hij benadrukt dat de herwaardering van de leerkrachten in principe al heeft plaatsgevonden. En dit behelst veel meer dan alleen salarisverhoging. Aspecten waaronder veiligheid en het beschikken over leermiddelen staan ook opgenomen. Dat leerkrachten tijdens de protestmanifestaties lopen te schreeuwen dat zij een minimum van SRD 4.000 willen verdienen, vindt de bestuurskundige ‘een pure vorm van kinderachtigheid’. ‘Dit gedrag siert leerkrachten niet, die een opvoedende taak hebben.’ Boldewijn zegt met klem dat politieagenten die behoren tot de risicogroepen niet eens de helft van SRD 4.000 verdienen. De regering heeft toegezegd in maart te willen praten over de hoogte van salarissen. ‘Waarom kan men niet twee maanden wachten?’
Rechten van het kind worden vertrapt
Boldewijn legt er vooral de nadruk op dat onderwijsgevenden altijd hun mond vol van hebben dat het kind centraal staat binnen het onderwijsgebeuren. Maar momenteel is hiervan geen sprake bij de leerkrachten die aangesloten zijn bij de ALS en de BVL en die dagelijks op straat lopen in plaats van voor de klas te staan. Uiteindelijk zijn het de kinderen die de dupe worden van de stakende leerkrachten. Zij zullen een grote achterstand hebben om in te halen en zullen volgepropt worden met leerstof. ‘De acties zijn onverantwoord’, aldus Boldewijn die aangeeft dat leerlingen langer dan een week geen lessen hebben gevolgd. ‘Indien de staking maar twee dagen zou duren, zou wel sprake zijn van een verantwoorde actie.’ Hij vindt het ‘verschrikkelijk’ dat zowel Valies als de stakende leerkrachten helemaal voorbijgaan aan de belangen van het kind. Zij stellen momenteel hun eigen belang voorop. ‘Dit weet meneer Valies ook.’ Door de bond van studenten was het voorstel geuit om enkele uren lessen te verzorgen en daarna in actie te gaan. Maar dit voorstel is van de tafel geveegd door Valies wat erin heeft geresulteerd dat de studenten de acties van de stakende leerkrachten niet ondersteunen.
Acties zullen niet leiden tot meer geld
Indien de leerkrachten, die meer dan een week op straat staan in plaats van kinderen te onderwijzen, verwachten dat zij meer geld zullen ontvangen, zullen ze van een koude kermis thuiskomen, meent de bestuurskundige. ‘De informatie van bepaalde scholen moet nog ingebed worden in het systeem.’ Volgens Boldewijn is het onmogelijk dat middels de acties een salarisverhoging afgedwongen zal kunnen worden. ‘En hoe komt men met een minimum van SRD 4000? Hoeveel gaat dan een schoolhoofd van voj of vos verdienen’, vraagt hij zich onthutst af. Boldewijn keurt het ten zeerste af dat de bondsvoorzitter het toelaat dat de leerkrachten in termen van verhoogde salarissen praten, terwijl deze materie nog steeds niet aan de orde is gesteld door de regering. Boldewijn merkt op dat de acties die Valies voert meer lijken op powerplay tussen de BVL en de ALS enerzijds en anderzijds de onderwijsbonden die niet aan staking denken.
Asha Gajadien Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!