Kandidaten NJP bezorgd over stagnatie onderwijs

Samir Gobind
Samir Gobind
“Wij willen les volgen!” De staking van de leerkrachten duurt nu naar het oordeel van de leerlingen wel lang. Daarom laten de leerlingen duidelijk merken dat zij recht op onderwijs hebben. Ook de leerlingen geven aan dat zij de situatie van de leerkrachten kunnen begrijpen, echter verbazen zij zich dat de overheid nog steeds niet ingrijpt. Samir Gobind, kandidaat van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) tevens lid van de Power Youth van het district Wanica, zegt tegenover Dagblad Suriname dat de leerkrachten zeer vastberaden zijn over het implementeren van de herwaardering. Als de regering nu ook een strijdlustige houding blijft aannemen, wat zal er met de leerlingen gebeuren, vraagt Gobind zich af. Wanneer de leerkrachten het werk zullen hervatten, zullen de leerlingen wederom met de gebakken peren zitten, omdat er veel druk op hen gelegd zal worden om de leerstof in korte tijd af te kunnen ronden. Gobind is niet zo zeer op de hoogte over wat die herwaardering exact inhoudt. “Ik heb veel gehoord over de herwaardering, maar we weten niet wat het inhoudt. Ik denk dat het om een salarisverhoging gaat.” De 21-jarige student spreekt de wens uit dat er spoedig een oplossing komt in deze kwestie. Volgens Dinesh Parag zou elke ambtenaar moeten strijden, omdat de vele verhogingen niet meer door de beugel kunnen. Ook Parag heeft te kennen gegeven niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de herwaardering.
De overige leden die deel uitmaken van de Power Youth van Wanica zijn Verousca Amautan, Chareshma Balai en Dinesh Parag. Elke district heeft een eigen Power Youth, waarvan de leden kandidaten zijn van het NJP. Vanwege de staking van de leerkrachten ondervinden de kandidaten ook stagnatie om de jongeren te bereiken, aangezien zij veelal tijdens schooluren de activiteiten ontplooien. De verkiezing van het NJP is gepland op 8 februari 2017.
KSR

error: Kopiëren mag niet!