“Herwaardering is geen loonsverhogingsprogramma”

De opkomst bij de presentatie bij het beginpunt om 10.00 uur
De opkomst bij de presentatie bij het beginpunt om 10.00 uur
De autoriteiten, bestaande uit de onderwijsminister en enkele raadsadviseurs, hebben dinsdag een presentatie gegeven over het herwaarderingsprogramma 2017 in de Congreshal. Alhoewel de opkomst zeer slecht was, heeft de presentatie normaal voortgang gevonden. Naar aanleiding van de vele onduidelijkheden met betrekking tot de herwaardering, heeft dit initiatief vanuit de overheid plaatsgevonden. Deze presentatie wordt vandaag om 10:00 uur ook verzorgd voor de leerkrachten van het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (voj). De presentatie van gisteren was bestemd voor de leerkrachten van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (vos).
De informatie die tot nog toe de samenleving heeft bereikt met betrekking tot de herwaardering is op een verkeerde wijze overgebracht, gaf Eddy Jozefzoon (raadsadviseur) te kennen. Volgens de onderwijsminister, Robert Peneux, gaat de herwaardering niet alleen over een verbetering van de rechtspositie van de leerkrachten en de beloning, maar vooral ook over een carrièregroei (doorgroeimogelijkheden) voor de leerkrachten. Peneux wil dat er meerdere functies gecreëerd moeten worden op de scholen in plaats van de traditionele beroepen van leraren en schoolleiders te hanteren. De grote klassen met 35 tot 40 leerlingen zullen met de implementatie van het herwaarderingsprogramma tot het verleden behoren. “In het nieuw programma willen wij dit terugbrengen naar 22 studenten in een klas”, vertelt Peneux. Op deze wijze kan competentiegericht onderwijs beter tot uiting komen.
Volgens Jozefzoon hadden de vakbonden Fols en BvL een loonsverhoging en 6% permanente educatie gevraagd. Nadat er geen compromis hierover bereikt kon worden, hebben zij een brief gericht aan de president. Hierna is er tal van hoor en wederhoor momenten geweest. Uiteindelijk heeft de regering getracht om de eisen om te zetten in een lumpsum (om het af te kopen). Deze lumpsum was gesteld om SRD 5 miljoen. “Dus de onderwijsgevenden zouden op een gegeven moment 5 miljoen kunnen krijgen, die volgens een bepaald verdeelsleutel verdeeld zou kunnen worden. Hiermee zou de actie afgekocht worden.” Echter was men het niet eens hiermee. De vakbond eiste SRD 60 miljoen. Dit heeft voor de vele problemen gezorgd. “Een ander probleem is de Fiso-regeling.” Als de functie anders gewaardeerd wordt, moeten de overige functies ook opnieuw gewaardeerd worden. “Als één krijgt moet iedereen krijgen. Als de leerkrachten 60 miljoen zouden krijgen, dan zouden alle andere landsdienaren ook het veelvoud van 60 miljoen moeten krijgen, evenals de 23.000 gepensioneerde ambtenaren. Dit zijn gigantische bedragen die niet op te hoesten zijn.” Jozefzoon deelde mee dat de overheid zich ervan bewust is dat het onderwijs nadere aandacht verdient. “Zonder onderwijs is er geen sprake van duurzame ontwikkeling.” Naar zeggen van de raadsadviseur wil de overheid ook kwaliteitsverbetering van het onderwijs, tevens een betere situatie van de leerkrachten. Zo is het herwaarderingsprogramma ontstaan. “Dit is echter geen loonverhogingsprogramma. Niet de looneis is ons vertrekpunt, maar het bereiken van een goede kwaliteit van het onderwijs, waar de leerkrachten onderdeel van vormen.”
Jozefzoon beklemtoont dat bij de onderhandelingen over dit programma, de vakbonden (Fols en BvL) altijd betrokken zijn geweest. “Zij waren volledig op de hoogte van wat wij doen. Wij kennen geen Alliantie voor de Leerkrachten in Suriname (ALS).” Bij het geven van een koopkrachtversterking kwam wederom het Fiso-probleem naar voren. Daarom heeft de overheid als voorwaarde gesteld om de leerkrachten eerst uit de Fiso-regeling te halen alvorens verder te gaan met het herwaarderingsprogramma, omdat er met betrekking tot de Fiso-regeling een resolutie getekend is in 2009/2010. “Op 27 december 2016 heeft de regering het besluit genomen dat op 1 januari 2017 de onderwijsgevenden uit de Fiso-regeling worden gehaald.” Daarom was er voorgesteld dat er alvast een aanvang wordt gemaakt met de koopkrachtversterking van SRD 375, welke ook in januari en februari 2017 uitbetaald zou worden. De herwaardering zou, volgens Jozefzoon, met terugwerkende kracht plaatsvinden. Op 31 maart 2017 zouden de leerkrachten de eerste betaling krijgen op basis van het herwaarderingsprogramma. “Hiervoor is het van belang om alle gegevens van de leerkrachten te bezitten. En in de administratie hiervan zijn we niet sterk. Dit is nog steeds een ramp, omdat er op de basisschool al sprake is van 10.400 leerkrachten.” Jozefzoon gaf duidelijk te kennen dat het niet op waarheid berust dat de overheid besloten heeft om de herwaardering op 31 maart 2017 te implementeren. “Dit is klinkklare onzin!” De bestuurlijke en organisatorische componenten zullen pas op 1 april 2017 een feit zijn. Het is vooralsnog niet duidelijk welke stappen de regering zal nemen om het onderwijs, dat momenteel gestagneerd is, te stabiliseren.
KSR

error: Kopiëren mag niet!