Bouva: “Valies moet vragen om ontvangen te worden, niet op straat schreeuwen!”

Melvin Bouva, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), vindt niet dat de leiding van het parlement de afgelopen twee dagen geweigerd heeft om stakende leerkrachten te ontvangen. Volgens de politicus is daartoe simpelweg geen enkel verzoek gericht aan het college. “De leraren hebben inderdaad voor het gebouw gestaan, maar hebben zeker niet aangedrongen om ontvangen te worden door de leiding of leden van het parlement. Op een bepaald moment concludeerde ik dat de leraren echt hier voor het gebouw gezellig bij het Onafhankelijkheidsplein zijn komen staan om hun misnoegen kenbaar te maken of onvoldoende weten vanuit de leiding van de bond hoe het hoort. Vanuit een verantwoordelijke leiding wordt wel verwacht dat als hij bij mij thuis komt en met mij wil praten, hij op de deur moet kloppen en moet vragen om ontvangen te worden. De leerkrachten en Valies moeten niet op straat staan schreeuwen.
Dat is niet hoe het hoort”, zegt de DNA-vicevoorzitter aan Dagblad Suriname. Na enige tijd leuzen gescandeerd te hebben, zijn de leerkrachten naar de Congreshal gegaan waar de presidentiële commissie informatie verstrekte over de herwaardering. Bouva, die maandag en dinsdag belast was met de waarneming, zegt dat hij vanaf het secretariaat tot aan de veiligheid en de afdeling protocol meerdere malen heeft gevraagd of er een of ander verzoek van BVL/ALS-voorzitter Wilgo Valies was gedeponeerd. “Niets was in de analen van De Nationale Assemblee”, zegt hij. De DNA-vicevoorzitter benadrukt dat hij het bijzonder jammer en erg kwalijk vindt dat Valies het in zijn hoofd haalt om de leiding van het parlement op een verkeerde manier te bespreken. Het huis van het volk staat volgens hem te allen tijde open. “Wij hebben een open oor voor de onderwijsgevenden”, aldus Bouva.
Valies bezig politieke belangen te behartigen
“Wij moeten geen misbruik maken van de noden van de leerkrachten en duizenden leerlingen die nu het onderwijs moeten ontberen”, zegt de politicus. Hij neemt het de vakbondsleider bijzonder kwalijk over de manier waarop hij met dit vraagstuk omgaat. De waarnemend DNA-voorzitter roept alle leerkrachten op om deze wilde actie niet te ondersteunen. “Het is niet in het belang van de herwaardering, onderwijs en leerlingen. Het is kennelijk in ander belang. Ik heb steeds meer het gevoel dat het een wilde actie is om politieke belangen van anderen te behartigen. Ik weiger om leerlingen, leerkrachten en totaal Suriname daarvan slachtoffer te laten zijn”, aldus Bouva. Hij benadrukt dat een van de leerkrachten die verwikkeld is in het conflict op een van de scholen zelf op een politiek podium is verschenen.
‘Soms kan je Valies niet begrijpen’
Bouva benadrukt dat hij bij het eerste gesprek duidelijk aan Valies had aangegeven dat er bij deze actie helemaal geen sprake is van onwil vanuit de zijde van de regering. “Ik begrijp de regering. Soms kan je deze vakbondsleider inderdaad niet begrijpen en volgen. Het ene moment praat hij over A en het ander moment over B. Ik heb tot nu toe ernstige vraagstukken over het actiemodel. Zowel het onderwijsproces als het proces om te komen tot de definitieve herwaardering wordt gestoord. Als u het proces stoort, hebt u andere bedoelingen. Bent u bereid de actie te staken om met elkaar aan tafel te zitten om middels dialoog en overleg te komen tot oplossing van de zaak? Valies is mij het antwoord nog steeds schuldig”, zegt Bouva.
Parlement zoekt naar oplossing
Valies bracht gisteren in herinnering dat de vorige week donderdag een gesprek is geweest met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij zou zich inspannen opdat de regering de bond zou ontvangen om via dialoog het probleem op te lossen. Vanaf toen is er volgens hem niets meer vernomen. Bouva zegt dat de DNA-leiding gelijk na dit gesprek contact heeft opgenomen met onderwijsminister Robert Peneux, die daarna gelijk een schrijven aan de bond heeft gericht waar Valies is uitgenodigd nadere toelichting te geven over de reden van de staking. Op basis daarvan zou een uitzetting komen voor vervolggesprekken. Dinsdag heeft hij ook met een van de raadsadviseurs van de president gesproken. “De vastlegging moet er zijn. Ik vertrouw dat mede op basis daarvan vervolgafspraken zullen komen. Wij zullen ons hard maken voor onderwijs”, aldus Bouva. Bouva zegt dat valies moet beseffen dat de herwaardering op de juiste manier moet geschieden. Vandaar dat besloten is dat leerkrachten in de tussentijd een bedrag van SRD 375 per maand extra belastingvrij ontvangen. Een bedrag dat volgens hem niet eens aan andere ambtenaren wordt gegeven.
Donderdag was vooraf telefonische afspraak
De politicus voert aan dat het parlement de vertegenwoordigers van de onderwijsbonden vorige week donderdag wel heeft ontvangen, omdat toen wel op een redelijk behoorlijke manier telefonisch gevraagd is naar een onderhoud. “Dat was bovendien buiten de bedoeling, omdat in de afspraak was aangegeven dat er een petitie zou worden aangeboden. Op een gegeven moment werd echter duidelijk dat zij de wens hadden om een meeting te hebben met de DNA-leiding en de vaste commissie Onderwijs. Wij hebben toen buiten alle procedures om de vaste commissie bij elkaar gehaald. Ik wees Valies nog erop dat hij eerst een schrijven moest richten. Op basis daarvan zouden wij kunnen oordelen of zij een petitie wilden indienen of een vergadering wilden hebben”, aldus Bouva.
FR

error: Kopiëren mag niet!